Kształtowanie polityki mieszkaniowej w warunkach gospodarki rynkowej

Małgorzata Kędzierska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.014

Abstract


Mieszkanie odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka, a w następstwie całego społeczeństwa. Odpowiednie warunki mieszkaniowe stwarzają fundament rozwoju osobowości ludzkiej i całej rodziny. To zaś przekłada się na funkcjonowanie całej gospodarki. Problem mieszkaniowy nie jest w Polsce wystarczająco dostrzegany, a polityka mieszkaniowa wciąż marginalizowana. Potrzebny jest kompleksowy program polityki mieszkaniowej, a przede wszystkim świadomość wagi mieszkania w życiu społeczno-gospodarczym kraju.

Keywords


mieszkanie; potrzeby ludzkie; polityka mieszkaniowa

Full Text:

PDF

References


Andrzejewski A., Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – funkcje i forma mieszkania, [w:] Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, pod red. L. Frąckiewicz, Warszawa 2005

Białek-Jaworska A., Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.

Cyran R., Nikiel S., Warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminach, „Nieruchomości C.H. Beck” 1/2007.

Halcrow Fox, Konsultingowe Biuro Usług Habitat, Poradnik Mieszkaniowy. Strategia mieszkaniowa i programy rewitalizacji, t. 1, Warszawa 2002.

Krupa-Dąbowska R., Rząd zmienia program budowy lokali socjalnych, „Rzeczpospolita”, z 12.11.2008.

Łaszek J., Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego, Materiały i Studia, z. 203, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.

Nieciuński W., Czterdzieści pięć i dziewięć lat polityki mieszkaniowej w Polsce, [w:] Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, pod red. L. Frąckiewicz, Warszawa 2005.

Worwa J., Sytuacja mieszkaniowa a społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Polsce, [w:] Zadania publiczne, pod red. Z. Pisza, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.

Zapart J., Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.

Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism