Analiza koszykowa w badaniach marketingowych

Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.011

Abstract


Analiza koszykowa, pozwala na analizę zawartości koszyka klienta. Analiza koszykowa polega na rozpoznaniu reguł, którymi kierują się klienci przy zapełnianiu „koszyka”, zwyczajów danego klienta, prawidłowości w korzystaniu z usług danego typu, badaniu, jakie produkty kupowane są razem lub w określonej sekwencji. Rozpoznanie tych reguł może mieć ogromny wpływ na zwiększenie wartości klienta.

Analiza koszykowa pozwala na zdobycie wiedzy o zwyczajach i upodobaniach klienta, dzięki czemu jest przydatna przy planowania kampanii promocyjnych, weryfikacji efektywności i skuteczności tychże kampanii, skutecznym oferowaniu dodatkowych usług i optymalizacji pakietów usług, taryf i opłat, trafnej rekomendacji zakupów kolejnego produktu, zwiększaniu sprzedaży oraz do przeciwdziałania rezygnacji klientów z usług.


Keywords


analiza koszykowa; data mining; tabele kontyngencji, reguły asocjacji; analiza sekwencji; analiza skojarzeń

Full Text:

PDF

References


Hand D., Mannila H., Smyth P., Eksploracja danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

Jajuga K., Walesiak M., Taksonomia 15. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Kurzawa I., Wysocki F., Wykorzystanie analizy koszykowej do identyfikacji zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce, [w:] Taksonomia 15. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod red. K. Jajugi, M. Walesiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Larose D. T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Lasek M., Data Mining: zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.

Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R., Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.

Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWNSA, Warszawa 2000.

Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.

Wachnicki J., Komornicki P., Data mining dla marketera, „Modern Marketing” 6/2001.

www.gartner.com

www.statsoft.pl
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism