Elementy marketingu partnerskiego w nowoczesnym zarządzaniu firmą turystyczną

Sławomir Kowalski, Izabela Sowier-Kasprzyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.010

Abstract


Artykuł prezentuje modelowe ujęcie marketingu partnerskiego w usługach turystycznych. W pierwszej jego części przedstawiono teoretyczne podstawy wiedzy o marketingu partnerskim, w tym jego elementy i rezultaty. Prócz tego zaprezentowano teorię z zakresu zasobów strategicznych tej formy marketingu oraz istotę programów lojalnościowych. Druga część poświęcona została w całości usługom turystycznym i ich specyfice. Część trzecia to model stosowania marketingu partnerskiego w firmach turystycznych opierający się na interakcjach między firmą turystyczną a otoczeniem bliższym i dalszym. Głównymi elementami systemu interakcji w ramach marketingu partnerskiego są zintegrowane elementy marketingu, które z wykorzystaniem mediów są komunikowane odbiorcom. W marketingu partnerskim w odróżnieniu od marketingu klasycznego, bez oparcia na partnerstwie wykorzystuje się bazy danych stanowiące podstawę do budowy programów lojalnościowych. Artykuł kończą wnioski dla firm turystycznych w zakresie wykorzystania instrumentów marketingu we wprowadzaniu marketingu partnerskiego w turystycznej firmie usługowej.

Keywords


marketing partnerski; przedsiębiorstwo turystyczne

Full Text:

PDF

References


Dejnak A., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Wydawnictwo Helion S.A., Wrocław 2002.

Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 1997.

Gordon I. H., Relacje z klientem, marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.

Marcinkiewicz C., Marketing usług turystycznych, WWZPCz, Częstochowa 2003.

Mazur A. D., Jaworska K., CRM Zarządzanie Kontaktami z Klientami, Madar Sp.z o.o., Zabrze 2001.

Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.

Payne A., Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.

Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWN, Warszawa 1994.

Storbacka K., Lehtinen J. L., Sztuka budowania trwałych związków z klientem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.

Tkaczyk J., Skuteczna sprzedaż. Poradnik działu handlowego i marketingu, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Wiersema F., Jak zdobyć klienta, Oficyna Wydawnicza „Logos”, Warszawa 1999.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism