SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – CZYM JEST I JAK O NIEJ KOMUNIKUJĄ FIRMY FUNKCJONUJĄCE NA POLSKIM RYNKU?

Marta Karwacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.013

Abstract


Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang: CSR) koncepcja doskonale prosperująca w krajach rozwiniętych, również w polskiej rzeczywistości nabiera znaczenia. Coraz częściej przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem to klucz do sukcesu. Czy zatem przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku również korzystają z tej szansy i komunikują polskim konsumentom o swoim społecznym zaangażowaniu?


Keywords


społeczna odpowiedzialność biznesu; etyka; etyczne zachowania biznesowe; komunikacja społecznej odpowiedzialności biznesu

Full Text:

PDF

References


Bonini S., Mendoga L., Oppenheim J., Kiedy kwestie społeczne nabierają znaczenia strategicznego, Przegląd organizacji 5/2006

Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998

Garski K., CSR-a co to jest?, Manager Magazyn, maj 2007

Goodpaster K.E., Matthews J.B., Czy osoba prawna może mieć świadomość? w: Harvard Business Revew - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

Greszta M., Kozakiewicz M., Indeks BI-NGO 2007. Komunikacja społecznego zaangażowania firm poprzez Internet, Instytut Partnerstwa i Organizacji Pozarządowych BI-NGO, Łódź 2007

Jan Paweł II, Centesimu Annus, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław, 2000

Just good business, A special report on corporate social responsibility, The Economist, January 19th-25th 2008

Kuraszko I., Panek-Owsianka M., Rok B., Zadrożna K., CSR w firmie – zysk dzięki odpowiedzialności. Przewodnik FORBESA, Axel Springer Polska sp z o.o., Warszawa 2007

Lista 2000 polskie przedsiębiorstwa, Rzeczpospolita, 31.10.2007

Martin R. L., Macierz prawości, w: Harvard Business Review - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

Porter M.E., Kramer M.R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej w: Społeczna odpowiedzialność biznesu, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007,

Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii; FOB, Warszawa 2004

Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o, Kraków 2007
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism