ROZWÓJ INNOWACYJNYCH USŁUG BANKOWYCH – TRANSAKCJE SKARBOWE JAKO SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I FINANSAMI KORPORACJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

Agnieszka Syrocka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.009

Abstract


Intensywny rozwój technologii informatycznych i globalizacja usług bankowych, spowodowała, że coraz większego znaczenia nabierają elektroniczne kanały dystrybucji. Do jednych z najbardziej innowacyjnych produktów należą transakcje skarbowe, w tym aktywna i partnerska współpraca w zakresie lokowania środków finansowych, zarządzania płynnością, wymiany walut oraz zabezpieczania ryzyka rynkowego. Opracowanie prezentuje ofertę bankowości skarbowej, która w warunkach dużej zmienności kursów rynkowych oraz rosnącej wymiany międzynarodowej, umożliwia zarządzanie ryzykiem i finansami korporacji, zapewniając tym samym szybki i bezpieczny dostęp do rynków finansowych.


Keywords


transakcje skarbowe; usługi bankowe; zarządzanie ryzykiem i finansami; elektroniczne kanały dystrybucji; innowacje; korporacje

Full Text:

PDF

References


Bank BPH, http://www.bph.pl (09.11.2008).

Bank Millenium, http://www.millenet.pl (09.11.2008).

Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1999.

Dziuba D., Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2002.

Grzechnik J., Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.

Janc A., Kotliński G., Determinanty wykorzystania bankowości elektronicznej w rozwoju wybranych usług bankowych, [w.] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, pod red. A. Gospodarowicza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Nr 828, Wrocław 1999.

Koźliński T., Bankowość internetowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004.

Notowski A., Geneza bankowości elektronicznej [w.] Bankowość elektroniczna, pod red. A. Gospodarowicza, PWE, Warszawa 2005.

Świecka B., Bankowość elektroniczna, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004.

Wawrzyniak D., Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości, Oficyna Wyd. „Zarządzanie i Finanse”, Warszawa 2002.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism