WYBRANE ASPEKTY ANALIZY STRUKTURY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W ROKU 2007

Paweł Antonowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.007

Abstract


W artykule przeprowadzona została wielowymiarowa analiza strukturalna dotycząca procesów upadłościowych, jakimi były objęte przedsiębiorstwa funkcjonujące w 2007 roku oraz w I połowie 2008 roku w Polsce. Badaniem objęta została populacja wszystkich jednostek gospodarczych (667 podmiotów), względem których sądy rejonowe (gospodarcze) w Polsce prowadziły sprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Autor wskazał na natężenie prowadzonych spraw sądowych w poszczególnych województwach Polski wykorzystując miarę współczynnika lokalizacji (LQ). Dzięki temu możliwe było określenie w jakich województwach występowała ponadprzeciętna koncentracja upadłości względem pozostałych obszarów Polski. W artykule przeprowadzona została ponadto analiza struktury upadłych jednostek przy zastosowaniu kryterium formy organizacyjno-prawnej, a także dokonując grupowania podstawowych kodów prowadzonej działalności gospodarczej, dzięki czemu możliwe było wskazanie sektorów newralgicznych – w których odnotowana została największa liczba postępowań upadłościowych.

Keywords


upadłość przedsiębiorstw; bankructwo; kryzys gospodarczy; newralgiczne sektory

Full Text:

PDF

References


Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Coface Poland – raport o procesach upadłościowych w Polsce.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 12/2007-252/2007 i 2/2008-51/2008.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. nr 60, poz. 535).
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism