KIERUNKI PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NETTO NA ŚWIECIE W LATACH 2004 – 2006

Elżbieta Rogalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.003

Abstract


Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie tematyki przepływów kapitałowych na świecie w latach 2004 – 2006, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich znaczenia dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego regionów gospodarki światowej oraz wybranych krajów. Celem artykułu jest określenie podstawowych kierunków tychże przepływów oraz sformułowanie głównych czynników determinujących kierunki przepływów kapitałowych.


Keywords


anomalie teoretyczne; bezpośrednie inwestycje zagraniczne; ekonomia głównego nurtu

Full Text:

PDF

References


Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., 2001 - The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review, Vol. 91., No. 5.

Barro R. J., 1997 – Makroekonomia. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Diamond J. M., 2000 - Strzelby, zarazki, maszyny: los ludzkich społeczeństw. Warszawa, Prószyński i Ska.

Eichengreen B., Hausmann R., 1999- Exchange Rate and Financial Fragility, w: New Challenges for Monetary Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City. Kansas City.

Kose M. A., Prasad E., Rogoff K., Wei S., 2006 - Financial Globalization: A Reappraisal, IMF Working Paper WP/06/189.

Krugman P. R., M. Obstfeld, 2007 - Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka. Tom 2., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lucas R. E. , 1990 - Why Doesn’t Capital Flow form Rich to Poor Countries? American Economic Review, 1990. Vol. 80., No. 2.

Mello de L.., 1999 - Foreign Direct Investment-Led Growth: Evidence from Time Series and Panel Data. Oxford Economic Policy, Vol. 51.

Prasad E., Rajan R. G., Subramanian A., Patterns of International Capital Flows and Their Implications for Economic Development. http://www.kansascityfed.org/PUBLICAT/SYMPOS/2006/pdf/11Rajan.pdf.

Solow R., 1956 - A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 70.

World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, 2007 - United Nations, New York and Genewa.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism