Vol 16 (2012)

Table of Contents

Articles

Editorial Board
PDF
7-8
Grażyna Łaska
PDF
9-22
Justyna Sołtysiak, Teresa Brej
PDF
23-28
Halina Galera, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Małgorzata Wierzbicka, Bogusław Wiłkomirski
PDF
29-40
Anna Filbrandt-Czaja, Miłosz Deptuła, Andrzej Nienartowicz
PDF
41-50
Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Monika Bogdanowicz
PDF
51-58
Zdzisław Bernacki
PDF
59-68
Alexia Danyłow, Werner Ulrich, Krassimira Ilieva-Makulec, Izabella Olejniczak, Izabela Hajdamowicz, Marzena Stańska, Alexei Uvarov
PDF
69-76
Brian D. Fath
PDF
77-86
Piotr Hulisz, Iwona Krześlak, Mirosław T. Karasiewicz
PDF
87-98
Abd Rahman MatAmin, Fadhli Ahmad, Mustafa Mamat, Mohd Rivaie, Khiruddin Abdullah
PDF
99-108
Renata Graf, Leszek Sobkowiak
PDF
109-118
Tomasz Brauze
PDF
119-120


Partnerzy platformy czasopism