Nesting interactions of the social wasp Dolichovespula saxonica [F.] (Hymenoptera: Vespinae) in wooden nest boxes for birds in the forest reserve „Las Piwnicki” in the Chełmno Land (Northern Poland)

Tadeusz Pawlikowski, Krzysztof Pawlikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-010-0017-9

Abstract


The aim of this research was to investigate the process of colonization in wooden nest boxes for birds by the wasp Dolichovespula saxonica [F.] in the forest reserve “Las Piwnicki” during 1986-1987. About 69% of 150 nest boxes were colonized (36% by D. saxonica) in 1986 and 35% (10% by D. saxonica) in 1987. Parasite Shecophaga vesparum Court was observed inside small cell nests (SC) and large cell nests (LC) in the ratio of 5(SC) : 3(LC). During the two seasons, the decrease in the number of parasited nests followed with the ratio of 10(1986) : 1(1987). Competition of the „wasp - wasp” type (VV) compared to other competition types, such as „wasp - bird” (VA) and different types with wasps (DT), was the most frequent one among the interactions and followed with the ratio 1(VV) : 7(VA) : 5(DT). The number and proportions of construction types of nests during the studied growing seasons seem to prove the regular and irregular development of the Dolichovespula saxonica colony.

Keywords


Hymenoptera; Vespinae; Dolichovespula saxonica; interactions; the Forest Reserve “Las Piwnicki”

Full Text:

PDF

References


Archer M. E., 1998, A lifetime with wasps (Hymenoptera:Vespinae), Naturalist 123: 3-14.

Barcikowski A., Nienartowicz A., Wilkoń-Michalska J. & Wójcik G., 1990, Dynamika struktury fitocenoz w rezerwacie “Las Piwnicki” koło Torunia w latach 1970-1990 [A stucture dynamic of phytocenoses in Reserve “Las Piwnicki” near Toruń in 1970-1990], [in:] Taktyka adaptacyjna populacji i biocenoz poddanych antropopresji [Adaptive tactics of populations and biocenoses subject to anthropopressure], Wyd. SGGWAR, Warszawa 42: 1-13.

Edwards R., 1980, Social wasps, Their biology and control, Rentokil Ltd., East Grinstead.

Gromadska M., 1977, Zagadnienia produktywności lasu mieszanego w rezerwacie “Las Piwnicki” koło Torunia [The problems of productivity of the mixed forest in the reserve “Las Piwnicki” near Toruń], Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia 19, Nauki Mat.-Przyr. 39: 7-14.

Kemper H. & Dőhring E., 1967, Die sozialen Faltenwespen Mitteleuropas, Verlag Paul Parey, Berlin - Hamburg.

Matsuura M. & Yamane S., 1990, Biology of the Vespinae wasps, Springer-Verlag, Berlin-London-Tokyo.

Pawlikowski T. & Osmański M., 1998, Atrakcyjność środowisk miejskich dla os społecznych (Hymenoptera:Vespinae) na obszarze Torunia [Attractiveness of city environments for social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in the area of Toruń], Wiadomości Entomologiczne, 17(2): 95-104.

Pawlikowski T. & Przybylska E., 2001, Dynamika zmian struktury zespołu os społecznych (Hymenoptera:Vespinae) na obszarze Torunia w latach 1979-1995 [Dynamic of structure changes of social wasp (Hymenoptera:Vespinae) community in town area of Toruń during 1979-1995], Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych [Biodiversity and ecology of animal populations in urban environments],Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny, Bydgoszcz: 94-101.

Pawlikowski T. & Pawlikowski K., 2003, Zasiedlanie drewnianych skrzynek lęgowych dla ptaków przez osę saksońską Dolichovespula saxonica (F.) (Hymenoptera:Vespidae) w Puszczy Boreckiej [Wasp Dolichovespulasaxonica (F.) (Hymenoptera: Vespidae) from wooden nest boxes for birds in the Borecka Forest], Wiadomości Entomologiczne 22(4): 201-210.

Pawlikowski T. & Pawlikowski K., 2006, Long-term dynamics of structure changes of the social wasp community (Hymenoptera: Vespinae) in agricultural landscape of the Kujawy Region, Ecological Questions 7: 21-28.

Rejewski M., 1977, Zbiorowiska roślinne rezerwatu “Las Piwnicki” [Plant communities of the Reserve “Las Piwnicki”], Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia 19, Nauki Mat.-Przyr. 39: 67-79.

Sokołowski L., 1971, Poradnik ochrony ptaków [General information about birds protection], Wyd. LOP, Warszawa.
Partnerzy platformy czasopism