The analysis of the Corylus, Alnus and Betula pollen seasons in Toruń in 2014 and 2016

Anna Filbrandt-Czaja, Edyta Adamska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2018.018

Abstract


The paper presents the results of the research on the pollen seasons of hazel (Corylus), alder (Alnus) and birch (Betula) in 2014 and 2016. The samples were collected gravimetrically at weekly intervals. The deposition values were converted into the pollen grains concentration in 1 m3 of air. The analysis of the pollen seasons was conducted based on the properties of the seasons: beginning, end, season duration, annual totals of pollen and maximum concentrations. The courses of the both compared pollen seasons differed. In 2014, the tree pollen season began two weeks later than in 2016, a year that was marked by high annual totals of pollen counts and maximum pollen concentrations of alder and birch. Only hazel showed higher values in 2014.

Keywords


aerobiological monitoring in cities; early spring tree pollen; gravimetric method; pollen concentration

Full Text:

PDF

References


Andrzejewski L. & Kot R., 2006, O położeniu Torunia [Location of Toruń], [in:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth & Sz. Burak (eds), Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza [Toruń and its surroundings. Nature Monograph], UMK, Toruń: 27–34.

Burak Sz., Hildebrandt K. & Wojtczak H., 2001, Ocena stanu środowiska miasta Torunia. Część I, [in:] Sz. Burak (ed), Ocena stanu środowiska Miasta Torunia. Urząd Miasta w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Pomorsko-Kujawski, Toruń: 5–56.

Dąbrowska A., 2008, The influence of weather conditions on the course of pollen seasons of alder (Alnus spp.), hazel (Corylus spp.) and birch (Betula spp.). Acta Agrobotanica 61(1): 53–57.

Dąbrowska-Zapart K. & Chłopek K., 2014, Dynamika sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin w powietrzu Sosnowca w latach 2001–2013 [ Dynamics of pollen seasons of selected taxa of plants in the air of Sosnowiec in the years 2001–2013], [in:] E. Weryszko-Chmielewska (ed.), Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów Polski [Pollen grains and fungal spores in the air of various regions of Poland]. PTB, Warszawa: 47–62.

Dąbrowski M.J., 1974, Recensement pollinique en Pologne. Pollen calendar for Poland, [in:] J. Charpin, R. Surinyach (eds), Atlas Européen des pollens allergisants, Sandoz Éditions, s. 65–169

Dutkiewicz J. & Jabłoński L., 1989, Biologiczne Szkodliwości Zawodowe [Biological vocational harmfulness]. PZWL, Warszawa

Emberlin J, Smith M, Close R. & Adams-Groom B., 2007, Changes in the pollen seasons of the early flowering trees Alnus spp. and Corylus spp. in Worcester United Kingdom 1996–2005. Int. J. Biometeorol. 51: 181–191.

Emberlin J., Detandt M., Gehring R., Jaeger S., Nolard N. & Rantio -Lehtimaki A., 2002, Responses in the start of Betula (birch) pollen season to recent changes in spring temperatures across Europe. Int. J. Biometeorol. 46: 159–170.

Gonzalez Minero F. J, Morales J., Tomas C. & Candau P., 1999, Relationship between air temperature and the start of pollen emission in some arboreal taxa in Southwestern Spain, Grana 38: 306–310.

Grewling Ł., Jenerowicz D., Nowak M., Polańska A., Jackowiak B., Czarnecka-Operacz M. & Smith M., 2014, Clinical relevance of Corylus pollen in Poznań, western Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 21(1): 64–69.

Jato V., Frenguelli G., Rodriguez-Rajo F.J. & Aira M.J., 2000, Temperature requirements of Alnus pollen in Spain and Italy (1994–1998). Grana 39: 240–245.

Jäger S., Nilsson S., Berggren B., Pessi A.‑M., Helander M. & Ramfjord H., 1996, Trends of some airborne tree pollen in the Nordic countries and Austria, 1980–1993. Grana 35(3): 171–178.

Jurkiewicz D., Lipiec A., Rapiejko P. & Woźniak-Kosek A., 2014, Sezon pylenia leszczyny, olszy i brzozy w Bydgoszczy w 2014 roku [The hazel, alder and birch pollination season in Bydgoszcz in 2014]. Alergoprofil 10(2): 13–16,

Kasprzyk I., 2006, Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Rzeszowa, 2001–2005, [in:] E. Weryszko-Chmielewska (ed.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski [Pollen of selected taxa of plants in the air of Rzeszów, 2001-2005 [Pollen of plants in the aeroplankton of various regions of Poland]. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego, Chair and Department of Pharmacognosy with the Laboratory of Medicinal Plants of the Faculty of Pharmacy of the Medical Academy of the name of prof. F. Skubiszewski, Lublin: 93–103.

Kuras K., 2017, Pyłek roślin alergennych w powietrzu Torunia w roku 2016, Manuskrypt pracy magisterskiej [Pollen of allergenic plants in the air of Toruń in 2016, Manuscript of the Master Thesis]. Nicolaus Copernicus University, Faculty of Biology and Environmental Protection, Chair of Geobotany and Landscape Planning, Toruń.

Majkowska-Wojciechowska B. & Wojciechowska A., 2008, Aerobiologia – kierunki badań i wyzwania XXI wieku [Aerobiology - directions of research and challenges of the 21st century]. Alergia Astma Immunologia 13(3): 142–150.

Nilsson S. & Persson S., 1991, Tree pollen spectra in the Stockholm region (Sweden) 1973-1980. Grana 20: 179–182.

Peternel R., Srnec L., Hrga I., Hercog P. & Čulig J., 2005, Airborne pollen of Betula, Corylus and Alnus in Zagreb, Croatia. A three-year record. Grana 44: 187–191.

Piotrowicz K. & Myszkowska D., 2006, The start date, end and duration of the hazel pollen seasons on the background of climatic changes in Krakow. Alergologia Immunologia 3(3–4): 86–89.

Piotrowska-Weryszko K., Weryszko-Chmielewska E., Sulborska A., Żuraw B., Rapiejko A., Gawlik R., Chłopek K., Ziemianin M., Malkiewicz M., & Maciejewska E., 2016, Corylus pollen season in southern Poland in 2016. Alergoprofil 12(2): 87–91.

Puc M., Lipiec A., Stacewicz A., Rapiejko P., Wolski T., Siergiejko G., Świebocka E.M., Kosek J., Jurkiewicz D. &

Szymańska A., 2016, The analysis of alder pollen season in northern Poland in 2016. Alergoprofil 12(2): 92–95.

Rapiejko P., 2004, Pyłek roślin jako źródło alergenów [Plant pollen as a source of allergens]. Przegląd Alergologiczny 1: 7–12.

Rapiejko P., 2006, Aerobiologia medyczna [Medical aerobiology]. Alergia, Astma, Immunologia 11(2): 76–82.

Rapiejko P., 2008, Alergeny pyłku roślin [Allergens of plant pollen]. Medical Education, Warszawa.

Rejewski M., 1996, Las Piwnicki [Piwnicki Forest], [in:] M. Rejewski, P. Bielecki (eds), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego [Natural Reserves in the Province of Toruń]. Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Toruń: 85–90.

Rutkowski L., 2006, Szata roślinna [Plant cover], [in:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, Sz. Burak (eds), Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza [Toruń and its surroundings. Nature Monograph]. UMK, Toruń: 177–189.

Seneta W., 1991, Drzewa i krzewy liściaste, T. 1 [Deciduous trees and shrubs, Vol. 1]. PWN, Warszawa.

Sokołowska J., 1980, Przewodnik fenologiczny [A phenological guidebook]. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Stach A., 2006, Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Poznania, 2001–2005 [Pollen of selected taxa in air in Poznań, 2001-2005], [in:] E. Weryszko‑Chmielewska (ed.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski [Pollen of plants in the aeroplankton of various regions of Poland]. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego, Chair and Department of Pharmacognosy with the Laboratory of Medicinal Plants of the Faculty of Pharmacy of the Medical Academy of the name of prof. F. Skubiszewski, Lublin: 31–47.

Szczepanek K., 1994, Pollen calendar for Cracow (southern Poland), 1982–1991. Aerobiologia 10(1): 65–70.

Szczepanek K., 2006, Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Krakowa, 1993–1997 (metoda grawimetryczna) [Pollen of selected taxa in air in Kraków, 1993-1997 (gravimetric metod)], [in:] E.

Weryszko-Chmielewska (ed), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski [Pollen of plants in the aeroplankton of various regions of Poland]. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego, Chair and Department of Pharmacognosy with the Laboratory of Medicinal Plants of the Faculty of Pharmacy of the Medical Academy of the name of prof. F. Skubiszewski, Lublin: 13–20.

Weryszko‑Chmielewska E. & Piotrowska K., 2006, Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Lublina w latach 2001–2005 [Pollen of selected taxa of plants in the air of Lublin in 2001-2005], [in:] E. Weryszko‑Chmielewska (ed.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski [Pollen of plants in the aeroplankton of various regions of Poland]. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego, Chair and Department of Pharmacognosy with the Laboratory of Medicinal Plants of the Faculty of Pharmacy of the Medical Academy of the name of prof. F. Skubiszewski, Lublin: 105–115.

Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Haratym W., Żuraw B., Lipiec A., Gawlik R., Chłopek K., Malkiewicz M., Ziemianin M. & Maciejewska E., 2016, Betula pollen season in southern Poland in 2016. Alergoprofil 12(2): 96–100.

Wojtczak H., Solarczyk A., Hildebrandt K., Jankowski J. & Piotrowiak P., 2007, Stan środowiska miasta Torunia w 2006 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu. (www.wios.bydgoszcz.pl/pdf/torun2006.pdf).

Worzała E., 2015, Występowanie alergenów pyłkowych w powietrzu na terenie Torunia, Manuskrypt pracy magisterskiej [Occurrence of pollen allergens in the air in Toruń, Manuscript of the Master Thesis]. Nicolaus Copernicus University, Faculty of Biology and Environmental Protection,Chair of Geobotany and Landscape Planning, Toruń.

Wójcik G. & Marciniak K., 2006, Klimat [Climate], [in:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, Sz. Burak (eds), Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza [Toruń and its surroundings. Nature Monograph]. UMK, Toruń: 99–128.

www.aero.cm-uj.krakow.pl [Accessed 02.02. 2018]

www.aero.cm-uj.krakow.pl/historia-a.html [Accessed 02.05. 2018]

www.wlin.pl/las/atlas-drzew-i-krzewow/atlas-krzewow/leszczyna-pospolita [Accessed 12.02. 2018]

Zając A. & Zając M., 2001, Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [Distribution Atlas of Vascular Plant of Poland], Pracownia Chorologii Komputerowej, Instytut Botaniki UJ, Kraków.
Partnerzy platformy czasopism