The potential of urban agriculture for sustainability of cities in Poland

Rafał Jasionkowski, Anna Lewandowska-Czarnecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2016.012

Abstract


Town planners specialising in the sustainable development and self-sufficiency of urban areas have recently encouraged  a solution called urban agriculture, which means that urban inhabitants can produce food for themselves. The main objective of this  paper is to present the possibilities of food production in a city especially in the context of sustainable development. The idea of  crop cultivation as well as its implementation in the form of e.g. greenhouses, allotments or even gardens dates back centuries. Nevertheless,  with time and technology development, new forms of ecological farms have been designed. Urban agriculture can play an  important role in the sustainable development of cities. 


Keywords


sustainable development ; urban agriculture ; green roof ; city farm ; window farm ; window garden ; vertical garden.

Full Text:

PDF

References


Adams W.M., 2006, The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century, IUCN. European Environment Agency, 2016, Air quality in Europe – 2016 report.

Bailkey M. & Nasr. J., 2001, From brownfields to greenfields: Producing food in North American cities, United Nations Development Programme, New York.

Bribach Ch., 2014, FLORAFELT Vertical Garden Guide, Norcross, Georgia Denisowski A., 2001, Rolnictwo ekologiczne [Ecological agriculture], ODR, Koszalin.

Dobrzańska B.M., 2007, Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych [Strategic planning for sustainable development of nature sites], Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Giecewicz J., 2005, Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miast [Agricultural areas as a factor in natural revitalisation of cities], Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, Warszawa.

Kania A., Mioduszewska M., Płonka P., Rabiński J.A., Skarżyński D., Walter E. & Weber-Siwirska M., 2013, Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin [Rules of design and construction of green roofs and vertical gardens], Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Kraków.

Kronenberg J., 2011, Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej [The Economics of Ecosystems and Biodiversity in local and regional politics], Fundacja Sendzimira, Kraków.

Lewandowska-Czarnecka A., Nienartowicz A. & Czarnecki A., 2015, Changes in Values of Emergy Sustainability Indices for Agricultural Holdings in Kujawy and Pomerania Regions after Accession of Poland to the European Union [in:] M.T. Brown, S. Sweeney, D. Campbell, S.-L. Huang, T. Rydberg, S. Ulgiati (eds), Emergy Synthesis 8, Proceedings of the 8th Biennial Emergy Conference, The Center for Environmental Policy, University of Florida, Geinesville: 213-225.

Meharg A.A., 2016, Perspective: City farming needs monitoring. Nature 531: S60. [doi:10.1038/531S60a].

Palej A., 2010, Farmy miejskie – przedsięwzięcia wspomagające strategie zrównoważonego rozwoju miast. (Urban farms – enterprises supporting strategies of sustainable development of cities), [in:] S. Wehle-Strzelecka (ed.) Miasto oszczędne, T. 2 [Resource-efficient city, vol. 2], Czas. Tech., Arch./ PK, Kraków, 6-A/2: 39-44.

Poskrobko B., 2009, Sustainable development versus knowledge-based economy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Rabiński J.A., 2011, Dachy zielone – uwarunkowania formalnoprawne [Green roofs – formal and legal conditions], Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone, Wrocław.

Sznajda-Birnfeld E., Pływaczyk A. & Skarżyński D., 2012, Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych [Green roofs. Sustainable water management in urban areas], Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, Nr 62, poz 627, Warszawa [Law of 27 April 2001, Environmental Protection Law, Journal of Laws 2001, No 62, Item 627, Warsaw].

Walkow M., 2012, Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast [Nature in the city. Ecosystem services – unused potential of cities], Fundacja Sendzimira, Warszawa.

Wilkin J., 2010, Bezpieczeństwo żywnościowe – koncepcje teoretyczne i instytucjonalne warunki realizacji [Food security – theoretical concepts and institutional conditions for implementation], Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Partnerzy platformy czasopism