An isolated site of calciphilous lichens in the Kujawy region

Mirosława Ceynowa-Giełdon, Edyta Adamska, Dariusz Kamiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2016.010

Abstract


The paper presents a list of lichen species occurring in three quarries and on mine dumps located within the dust emission impact zone of the cement plant “Kujawy”. The species occur in the lowlands far from their natural localities on limestone rocks in southern Poland. The study area is therefore a valuable habitat island for epilithic and epigeic species of calciphilous lichens in central Poland. Particularly noteworthy are taxa characteristic of natural limestone rocks found in mountain areas of Poland: Verrucaria calciseda, Verrucaria nigroumbrina V. obfuscans and V. polysticta, as well as nine species from the Polish Red List of Lichens: Bacidia rubella, Caloplaca cf. cerina, Enchylium coccophorum, Endocarpon pusillum, Heppia adglutinata, Lempholema chalazanum, Goidanichia ambrosiana, Thelidium incavatum and Th. papulare.


Keywords


biodiversity ; lichenized fungi ; endangered species ; calciphilous lichens ; Kujawy ; environmental island ; anthropopression ;anthropogenic habitats

Full Text:

PDF

References


Adamska E., 2014, Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta [Lichen biota in Toruń in relation to habitat conditions of the city], Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Ceynowa-Giełdon M., 2001, Kalcyfilne porosty naziemne na Kujawach [Calciphilous terricolous lichens in Kujawy], Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Ceynowa-Giełdon M., 2007, Thelidium rimosulum (Verrucariaceae, lichenized Ascomycota), a new lichen species from Poland. The Lichenologist 39(3): 217–220.

Ceynowa-Giełdon M. & Adamska E., 2014, Notes on the genus Thelidium (Verrucariaceae, lichenized Ascomycota) in the Kujawy region (north-central Poland. Ecological Questions 19: 25–33.

Ceynowa-Giełdon M., Adamska E. & Kamiński D., 2004, Porosty w dolinie dolnej Wisły i na obszarze przemysłowym Kujaw [Lichens of the Lower Vistula and the Kujawy industrial area], [in:] E. Krasicka-Korczyńska M. Korczyński (eds), Wycieczki geobotaniczne Region Kujawsko-Pomorski [Geobotanical excursions. The Kujawy-Pomerania Region], Bydgoszcz-Toruń: 13–22.

Christensen S.N. & Alstrup V., 2013, Notes on epilithic, epigeic and muscicolous lichens and lichenicolous fungi from rock outcrops in the mountains of northern Greece, Mycobiota 1: 25–50.

Cieśliński S. & Czyżewska K., 1992, Problemy zagrożenia porostów w Polsce [Problems of threatened lichenized fungi in Poland],Wiad. Bot. 36(1–2): 5–17.

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J., 2006, Red list of the lichens in Poland, [in:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds), Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71–89.

Cieśliński S. & Jaworska E., 1986, Zmiany we florze porostów sosny (Pinus silvestris L.) pod wpływem emisji zakładów przemysłu cementowo-wapienniczego i wydobywczego [Changes in the lichenflora of pine (Pinus sylvestris L.) under the influence of the emission of an plant of cement industry and mining], Acta Mycol. 22(1): 3–14.

Czajkowski B., 1969, Kronika Kujawskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Bielawach koło Inowrocławia 1860–1967 [Chronicle of Kujawskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego in Bielawy near Inowrocław], Kwartalnik Hist. Ruchu Zawod. 4: 56–74.

Fałtynowicz W., 1992, The lichens of Western Pomerania (NW Poland): An ecogeographical study, Polish Bot. Stud. 4: 1–182.

Fałtynowicz, W., 2003, The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland – an annotated checklist, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Fałtynowicz W. & Kossowska M., 2016, The lichens of Poland. A fourth checklist, Acta Botanica Silesiaca, ser. Monographiae 12, 8: 3–122.

Fahrig L., 2003, Effects of habitat fragmentation on biodiversity, Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 34: 487–515.

Fischer J. & Lindenmayer D.B., 2007, Landscape modification and habitat fragmentation: synthesis, Global Ecol. Biogeogr 16: 265–280.

Gilbert O. L., 1976, An alkaline dust effect on epiphytic lichens, The Lichenologist 8: 173–178. Index Fungorum, 2016 [http://www.indexfungorum.org Accessed 2016-10-22].

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland], PWN, Warszawa.

Kortesharju M. & Kortesharju J., 1989, Studies on epiphytic lichens and pine bark in the vicinity of a cement works in northern Finland, Silva Fennica 23(4): 301–310.

Kossowska M., 2008, Lichens growing on calcareous rocks in the Polish part of the Sudety Mountains, Acta Botanica Silesiaca Monographiae 3: 1–108.

Krzewicka, B., 2012, A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland, Polish Botanical Studies 27: 1–143.

Loppi S. & Pirintsos S.A., 2000, Effect of dust on epiphytic lichen vegetation in the Mediterranean area (Italy and Greece), Israel Journal of Plant Sciences 48(2): 91–95.

Łubek A., 2007, Antropogeniczne przemiany bioty porostów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny [Anthropogenic changes of lichen biota of the Świętokrzyski National Park and its protective zone], Fragmenta Flor. Geobot. Polonica. Suppl. 10: 3–94.

Nowak J., 1967, Porosty Wyżyny Wieluńskiej [The Lichens of the Wieluń Upland], Acta Mycol. 3: 209–242. Nowak J. & Tobolewski Z., 1975, Porosty polskie [The lichen flora of Poland], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków.

Olech M., 1985, Zbiorowiska porostów w wysokogórskichmurawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich [Lichen communities in alpine calcareous grasslands in the Western Tatra Mts.], Uniw. Jagielloński. Rozpr. Habilitacyjne 90: 5–132.

Otálora M.A.G., Jørgensen P.M. & Wedin M., 2014, A revised generic classification of the jelly lichens, Collemataceae, Fungal Diversity 64: 275-293.

Passendorfer E. & Wilczyński A., 1961, Przewodnik geologiczny po Kujawach i Pomorzu [Kujawy and Pomerania geological guide], Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Pietrzykowska K. & Kossowska M., 2010, Porosty antropogenicznych podłoży wapiennych wokół schronisk górskich w polskiej części Karkonoszy [Lichens of anthropogenic calcareous substrates in surroundings of mountains shelter-houses in Polish part of Karkonosze Mts.], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 141–147.

Purvis, O. W., Coppins, B. J., Hawksworth, D. L., James,

P.W. & Moore, D.M.,1999, The lichen flora of Great Britain and Ireland, Natural History Museum Publications in association with The British Lichen Society, London.

Sągin B., 1998, Porosty wapiennych podłoży pochodzenia antropogenicznego, Praca doktorska [The lichen of the calcareous substrates of anthropogenic origin, Doctoral Thesis], Katedra Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Servít M., 1954, Lichenes Familiae Verrucariacearum, Nakladatelstwi Československé Akademie Věd., Praha.

Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A., 2009, The lichens of Great Britain and Ireland, British Lichen Society, London.

Szczepańska K., 2008, Antropogeniczne przemiany bioty porostów Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich [Anthropogenic changes of lichen biota of Śnieżnik Massif and Bialskie Mountains], Acta Botanica Silesiaca Monographiae 4: 1–291.

Tobolewski Z., 1958, Porosty Pienin [The Lichen Flora in the Pieniny], Prace Komis. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 17(5): 1–124.

Wirth V., 1995, Flechtenflora. Bestimmung und ökologische Kennzeichnung der Flechten Südwestdeutschlands und angrenzender Gebiete. 2 Aufl. Stuttgart. Verl. E. Ulmer.

Zając A., 1978, Atlas of distribution of vascular plants in Poland ATPOL, Taxon 27(5–6): 481–484.
Partnerzy platformy czasopism