Lichen diversity in the managed forests of the Karnieszewice Forest Division and its surroundings (N Poland)

Wiesław Fałtynowicz, Agnieszka Kowalewska, Rafał Szymczyk, Martin Kukwa, Edyta Adamska, Paweł Czarnota, Dariusz Kubiak, Katarzyna Pietrzykowska-Urban

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2015.023

Abstract


The lichen biota of the Karnieszewice Forest Division (N Poland) is presented. Despite it is predominantly a strongly managed woodland area, 270 lichen species were found there including many rare species for Poland, as well as for European Lowland. Near 20% of the whole lichen biota are considered to be threatened in the country (categories CR, EN, VU), and 34 species are protected by law in Poland. Agonimia flabelliformis is reported for the second time from Polish lowlands.


Keywords


biodiversity; lichenized fungi; endangered species; Pomerania; Ascomycota; Basidiomycota; rare species

Full Text:

PDF

References


Adamska E., 2014, Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta. [Lichen biota in Toruń in relation to habitat conditions of the city], Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Arcadia L., 2013, Usnea dasopoga, a name to be reinstated for U. filipendula, and its orthography, Taxon 62(3): 604–605.

Arcadia L. & Knudsen K., 2012, The name Myriospora is available for the Acarospora smaragdula group, Opuscula Philolichenum 11: 19–25.

Arup U. & Sandler Berlin E., 2011, A taxonomic study of Melanelixia fuliginosa in Europe, Lichenologist 43(2): 89–97.

Arup U., Søchting U. & Frödén P., 2013, A new taxonomy of the family Teloschistaceae, Nord. J. Bot. 31: 16–83.

Bezmian, A., 1998, Porosty Koszalina na tle warunków klimatyczno-antropogenicznych [Lichens of Koszalin in climatic and anthropogenic terms], [in:] J. Miądlikowska (ed.), Botanika polska u progu XXI wieku, Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15–19 września 1998, [Polish botany on the threshold of the XXI century, Proceedings of the 51 Congress of the Polish Botanical Society, Gdańsk, 15–19 September 1998], Wyd. Nauk. Boguccy, Poznań: 36.

Brodo I. M., Owe-Larsson B. & Lumbsch H. T., 1994, The sorediate, saxicolous species of the Lecanora subfusca group in Europe, Nord. J. Bot. 14(4): 451–461.

Cieśliński S., 2003, Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej [Distribution atlas of lichens (Lichenes) in north-eastern Poland], Phytocoenosis 15(N.S.), Suppl. Cartographiae Geobotanicae 15: 1–430.

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J., 2006, Red list of the lichens in Poland, [in:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds), Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71–89.

Czyżewska K., 1976, Zanikanie porostów epifitycznych pod wpływem antropogenicznej deegeneracji lasów liściastych Puszczy Pilickiej [Dissapearance of epiphytic lichens under the influence of antropogenic degenerations of broadleaved forests in the Pilicka Forest complex], Phytocoenosis 5(3–4): 363–375.

Ekman S. & Svensson M., 2014, Brianaria, a new genus to accommodate the Micarea sylvicola group, The Lichenologist 46: 285–294.

Erichsen C.F.E., 1936, Pertusariaceae, [in:] Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutschland, Ősterreich und der Schweiz 9.5(1): 321–728, Leipzig.

Erichsen C. F. E., 1940, Lichenologische Beiträge. III, Ann. Mycol. 38.2-4: 303–331.

Ertz D. & Tehler A., 2011, The phylogeny of Arthoniales (Pezizomycotina) inferred from nucLSU and RPB2 sequences, Fung. Diversity 49(1): 47–71.

Fałtynowicz W., 1992, The lichens of Western Pomerania (NW Poland), An ecogeographical study, Polish Bot. Stud. 4: 1–182.

Fałtynowicz W., 1995, Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza [Use of lichens for estimating of air pollution], Fundacja CEEW, Krosno.

Fałtynowicz W. & Kukwa M., 2006, Lista porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego [List of lichens and lichenicolous fungi of Gdańsk Pomerania], Acta Bot. Cassubica, Monographiae 2: 1–98.

Hawksworth D. L., 1971, Lichens as litmus for air pollution: a historical review, Intern. J. Environmental Studies 1: 281–296.

Herzig R. & Urech M., 1991, Flechten als Bioindicatoren. Integriertes biologisches Messystem der luftverschmutzung für Schweizer Mitteland, Biblioth. Lichenol. 43: 1–283.

Izydorek I., 2010, Porosty Wysoczyzny Polanowskiej [The lichens of Wysoczyzna Polanowska district], Słupskie Prace Biol. 7: 51–78.

Jóźwiak M.A., 2014, Wykorzystanie organizmów wskaźnikowych w bioindykacji środowisk lądowych i wodnych na wybranych przykładach [The use of indicative organisms in bioindication of land and water environments with the chosen examples], Kieleckie Tow. Nauk., Kielce.

Kalb K., 2007, New or otherwise interesting lichens, Biblioth. Lichenol. 95: 297–316.

Krawiec F., 1934, Flora epifityczna lasów bukowych Wielkopolski [Die Epithyten Flora der Buchenwälder Grosspolens], Acta Soc. Bot. Pol. 11 (Suppl.): 317–327.

Kubiak D., Czarnota P., Zduńczyk A., Dynowska M., Leśniański G., Grabowska A., Olszewska S., Sadowska-Deś A. & Wojdal P., 2014, The preservation status of the lichen biota in the designed Special Area of Conservation NATURA 2000 „Middle Łyna River Valley – Smolajny” (the Forest Division of Wichrowo), Acta Mycol. 49(1): 135–146.

Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow-Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., Kiszka J., Kozik J., Leśniański G. & Lazarus M., 2012, Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska) [Lichens and lichenicolous fungi of the Wdzydzki Landscape Park (Pomorze Gdańskie, N Poland)], Acta Bot. Cassubica 11: 75–103.

Kukwa M., Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Adamska E. & Pietrzykowska K., 2013, Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych nadleśnictwa Karnieszewice i okolic (Pomorze Zachodnie), Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie [Materials to the lichen biota and lichenicolous fungi of the Karnieszewice Forest Division (Western Pomerania)], Wyd. EKWITA, Gdańsk: 9–17.

Laundon J. R., 2010, Lecanora antiqua, a new saxicolous species from Great Britain, and the nomenclature and authorship of L. albescens, L. conferta and L. wallalis, Lichenologist 42(6): 631–636.

Lendemer J. C., 2011, A standardized morphological terminology and descriptive scheme for Lepraria (Stereocaulaceae), Lichenologist 43(5): 379–399.

Łubek A., 2007, Antropogeniczne przemiany bioty porostów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny [Anthropogenic changes of lichen biota of the Świętokrzyski National Park and its protective zone], Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, Supplementum 10: 3–94.

Motyka J., 1934, W sprawie ochrony porostów [On the protection of lichens], Ochr. Przyr. 14: 50–56.

Neuwirth G. & Aptroot A., 2011, Recognition of four morphologically distinct species in the Graphis scripta complex in Europe, Herzogia 24(2): 207–230.

Nordin A., Savić S. & Tibell L., 2010, Phylogeny and taxonomy of Aspicilia and Megasporaceae, Mycologia 102(6): 1339–1349.

Nylander W., 1866, Les lichens du Jardin du Luxembourg, Bull. Soc. Bot. Fr. 13: 364–372.

Orange A., James P. W. & White F. J., 2001, Microchemical methods for the identification of lichens, British Lichen Society, London.

Palice Z., Printzen C., Spribille T. & Elix J. A., 2011, Notes on the synonyms of Lecanora filamentosa, Graphis Scripta 23(1): 1–7.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Dz. U., poz. 1408 [Regulation of the Minister of the Environment of 16 October 2014 on the protection of fungi species, Journal of Laws no. 1408], 2014.

Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tønberg T. & Vitikainen O., 2004, Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia, Museum of Evolution, Uppsala University, Uppsala.

Schiefelbein U., Czarnota P., Thüs H. & Kukwa M., 2012, The lichen biota of the Drawieński National Park (NW Poland, Western Pomerania), Folia Cryptog. Estonica 49: 59–71.

Schmitt I., Otte J., Parnmen S., Sadowska-Deś A.D., Lücking R. & Lumbsch H. T., 2012., A new circumscription of the genus Varicellaria (Pertusariales, Ascomycota), MycoKeys 4: 23–36.

Spribille T., Goffinet B., Klug B., Muggia L., Obermayer W. & Mayrhofer H., 2011, Molecular support for the recognition of the Mycoblastus fucatus group as the new genus Violella (Tephromelataceae, Lecanorales), Lichenologist 43(5): 445–466.

Tobolewski Z., 1964, Lichenotheca Polonica, Fasc. XVII, No. 376-400, Lichenes Poloniae Septentrionali-occidentalis, Wyd. PAN, Poznań.

Tobolewski Z., 1966, Rodzina Caliciaceae (Lichenes) w Polsce [The family Caliciaceae (Lichenes) in Poland], Prace Komis. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 24(5): 1–101.

Tobolewski Z., 1979, Porosty (Lichenes) 5, Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III [Atlas of geographical distribution of spore-plants in Poland, ser. III.], PWN, Warszawa-Poznań.

Tobolewski Z., 1980, Porosty (Lichenes) 6, Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III [ Atlas of geographical distribution of spore-plants in Poland, ser. III], PWN, Warszawa-Poznań.

Tobolewski Z., 1981, Porosty (Lichenes) 7, Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III [Atlas of geographical distribution of spore-plants in Poland, ser. III], PWN, Warszawa-Poznań.

van Herk C. M., 2001, Bark pH and susceptibility to toxic air pollutants as independent causes of changes in epiphytic lichen composition in space and time, Lichenologist 33(5): 419–441.

Wieczorek A., 2005, Biota porostów Szczecińskiego Parku Krajobrazowego [Lichen flora of the Szczecin Landscape Park], Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(1): 143–156.

Wieczorek A., 2014, Operat ochrony porostów Wolińskiego Parku Narodowego [Statement of lichens protection in the Woliński National Park], Mscr., Szczecin.

Zalewska A., 2012, Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest (N Poland), W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. & Picińska-Fałtynowicz J., 2004a, Lichens of the Suwalski Landscape Park, [in:] A. Zalewska, W. Fałtynowicz (eds), Lichens of the protected areas in the Euroregion Niemen, Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki: 5–50.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. & Picińska-Fałtynowicz J., 2004b, Lichens of Romincka Primeval Forest, [in:] A. Zalewska, W. Fałtynowicz (eds), Lichens of the protected areas in the Euroregion Niemen, Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki: 51–109.
Partnerzy platformy czasopism