Lichens of larch Larix sp. in places of the Podlasie province (NE Poland)

Anna Matwiejuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.001

Abstract


The paper presents the results of the research on the composition of lichen species of larch in the towns of Podlasie. 29 species of lichenicolous fungi have been recorded. A synthesis of epiphytic lichen biota of larch in Poland has been made. Despite the homogeneity of the substrate, the lichen biota of larch in Poland according to our own data and literature amounts to 107 species, some of which are rare. The richest lichen biota of larch in Poland occurs in mountainous areas. Many species that inhabit the bark of that phorophyte belong to the species extinct in Poland.


Keywords


diversity; epiphitic lichens; extinct species; geographical distribution; morphological forms; threat categories; Podlasie

Full Text:

PDF

References


Arup U. & Sandler Berlin E., 2011, A taxonomic study of Melanelixia fuliginosa in Europe, Lichenologist 43: 89-97. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0024282910000678

Arup U., Søchting U. & Frödén P., 2013, A new taxonomy of the family Teloschistaceae, Nordic Journal of Botany 31(1): 16-83. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2013.00062.x

Barkman J., 1958, Phytosociology and Ecology of Cryptogamic Epiphytes, Assen, Netherlands: Van Gorcum.

Blanco O., Crespo A., Divakar P. K., Esslinger T. L., Hawksworth D. L. & Lumbsch H. T., 2004, Melanelixia and Melanohalea, two new genera segregated from Melanelia (Parmeliaceae) based on molecular and morphological data, Cambridge University Press Copyright, Mycological Research 108(8): 873-884. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0953756204000723

Bystrek J., 1986, Species of the genus Bryoria Brodo et Hawksw. (Lichenes, Usneaceae) in Europe, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biol. Ser. 34, 10-12: 293-300. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0024282989000472

Bystrek J,. 1994, Studien über die Flechtengattungen Usnea in Europa, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Bystrek J. & Cieśliński S., 1976, Gatunki rodzaju Bryopogon Link emend. na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich pobrzeży [Species of genus Bryopogon Link emend. In Świętokrzyskie Mountains and environts], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(4): 553-557.

Bystrek J. & Górzyńska K., 1981, Porosty Roztocza [Lichens of Roztocze], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27.1-2: 213-237.

Bystrek J., Górzyńska K. & Sawa K., 1981, Gatunki rodzaju Usnea Wigg. emend Ach. w makroregionie lubelskim [Species of genus Usnea Wigg. emend Ach. In Lubelski macroregion], Annales UMCS, sect. C 36, 12: 135-145.

Bystrek J. & Kolanko K., 2000, Porosty (Lichenes) Puszczy Knyszyńskiej [Lichens (Lichenes) of Knyszyńska Forest], Zakład Poligraficzny BS, Lublin.

Bystrek J. & Matwiejuk A., 1999, Porosty obszarów chronionych i proponowanych do ochrony w lasach wigierskich [Lichens of areas protected and for protection suggested in Wigry Forest], Annales UMCS, Sec. C, 54: 93-124.

Chylarecki H., 2007, Modrzewie w Polsce. Dynamika wzrostu, rozwój i ekologia wybranych gatunków i ras [Larches in Poland. Dynamics of growth, development and ecology of species and races], Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Cieśliński S. & Bystrek J., 1982, Gatunki rodzaju Usnea Wigg. emend. Mot. na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich wymieranie [Species of genus Usnea Wigg. emend. Mot. in the area of the Świętokrzyskie Mountains and their extinction], Rocznik Świętokrzyski 10: 101-118.

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J., 2006, Red list of the lichens in Poland, [in:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds.), Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71-89.

Cieśliński S. & Tobolewski Z., 1989, Porosty Polski północno-wschodniej [Lichens of North-Eastern Poland], Acta Mycologica 25(1): 57-100.

Czarnota P., 2001, Porosty Gorczańskiego Parku Narodowego Część I. Wykaz i rozmieszczenie gatunków [Lichens of Gorce Mountains National Park. Part I. Index and distribution of species], Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19(1): 73-86.

Czarnota P. & Wojnarowicz A., 2008, Porosty i grzyby naporostowe północnej części grupy Lubania w Gorcach [Lichens and lichenicolous fungi of the northern part of Lubań range in the Gorce Mountains Mts (Carpathians, Poland)], Ochrona Beskidów Zachodnich 2: 21-49.

Czyżewska K., 1974, Materiały do flory porostów województwa łódzkiego. Porosty rezerwatu modrzewia polskiego Trębaczew [Contribution to the knowledge of the lichen flora of the Łódź province. Lichens of the Polish larch reserve at Trębaczew (Central Poland)], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(2): 243-253.

Czyżewska K., 1998, Lichenized Ascomycotina of the Bełchatów Industrial Region (Central Poland), Acta Mycologica 33(2): 341-366.

Fałtynowicz W. (ed.), 1994, Porosty Wigierskiego Parku Narodowego [Lichens of Wigry National Park], Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13(3): 9-28.

Fałtynowicz W., 2003, The lichens lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated Checklist, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Górniak A., 2000, Klimat województwa podlaskiego [Climate of podlaskie voivodship], Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Białystok: 117.

Halicz B. & Cieśliński S., 1967, Flora porostów modrzewia polskiego (Larix polonica Racib.) [Lichens flora of Larix polonica Racib], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Seria II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 23: 169-189.

Halicz B. & Kuziel S., 1965, Research on the distriburtion and ecology of lichens occurring in the Świętokrzyskie Mountains, Bulletin Soc. Sci. Lett. Łódź, Cl. Sci. Math.-Nat. 16(9): 1-20.

Hauck M., Javkhlan S., Lkhagvadorj D., Bayartogtokh B., Dulamsuren Ch. & Leuschner C., 2012, Edge and land-use effects on epiphytic lichen diversity in the forest-steppe ecotone of the Mongolian Altai, Flora 207: 450-458.

Isocrono D., Marini L., Caniglia G. & Piervittori R., 2006, Epiphytic lichen vegetation on Larix in the Italian Alps, Plant Biosystems 140(2): 132-137.

Jagielska A., 2008, Zastosowanie markerów genetycznych w identyfikacji gatunkowej modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) i japońskiego (L. kaempferi Sorg.) oraz ich mieszańców [Application of genetic markers in species identification of European and Japanese larch and their hybrids], Leśne Prace Badawcze 69(1): 21-25.

Jagiełło M., 1983, Porosty epifityczne Limanowej [Epiphytic lichens in Limanowa], Zesz. Nauk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 11: 191-218.

Janczar R. & Liśkiewicz T., 2012, Usnea and Bryoria on Larix decidua in the Wkrzańska Forest, [in:] L. Lipnicki (ed.), Lichen protection – Protected lichens species, Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski 21:197-204.

Jurwin A., Kossowska M. & Pietrzykowska K., 2012, Porosty epifityczne miasta Karpacza (Karkonosze, SW Polska), Acta Botanica Silesiaca 8: 53-70.

Kalgutkar R. M. & Bird C. D., 2011, Lichens found on Larix lyallii and Pinus albicaulis in southwestern Alberta, Canada, Canadian Journal of Botany 47(5): 627-648.

Kiszka J. & Piórecki J., 1991, Porosty (Lichenes) Pogórza Przemyskiego [Lichens (Lichenes) of the Przemyśl Foothill], Wyd. UNIWA, Warszawa.

Kiszka J. & Piórecki J., 1992, Porosty Gór Słonnych w Karpatach Wschodnich [Lichens of the Słonne Mts in the Polish Eastern Carpathians], Arboretum Bolestraszyce 1: 3-94.

Kolanko K., 2005, Porosty Biebrzańskiego Parku Narodowego i terenów przylegających [Lichens of Biebrza National Park and its environments], [in:] A. Dyrcz, C. Werpachowski (eds.), Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego [Nature of Biebrza National Park], Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza: 149-160.

Kondracki J. A., 2011, Geografia regionalna Polski [Regional geography pf Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kościelniak R., 2004, Porosty (Lichenes) Bieszczadów Niskich [Lichens (Lichenes) of Bieszczady Niskie], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 5: 1-164.

Kościelniak R., 2007, Zmiany w biocie porostów na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w ostatnim półwieczu [Changes in the biota of lichens in the Bieszczady National Park in the last half-century], Studia Naturae 54(1): 133-144.

Kościelniak R., 2008, Nowe i rzadkie gatunki porostów lichens w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie – część X [New and rare lichen species in the Bieszczady National Park and its surroundings – part X], Roczniki Bieszczadzkie 16: 253-258.

Krawiec F., 1938, Materiały do flory porostów północno-wschodniej Polski [Materials for lichens flora of north-east Poland], Prace Komisji Fizjograficznej PAU 71: 65-82.

Kubiak D., 2005, Lichens and lichenicolous Fungi of Olsztyn town (NE Poland), Acta Mycologica 40(2): 293-332.

Lipnicki L., Grochowski P. & Gruszka W., 2012, The protected and threatened lichens on the bark of Larix deciduas in the selected localities in the central part of the western Poland, [in:] L. Lipnicki (ed.), Lichen protection – Protected lichens species, Sonar Literacki,

Gorzów Wielkopolski 20:187-196.

Łubek A., 2007, Antropogoniczne przemiany bioty porostów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny [Antropogenic changes of lichen biota of the Świętokrzyski National Park and its protectiye zone], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10: 1-94.

Matwiejuk A., 2007, Porosty Białegostoku. Analiza florystyczno-ekologiczna. Tom I [Lichens in the city of Białystok, Floristic and ecological analysis], Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Matwiejuk A., 2008, Lichens of Mielnik on river Bug (Podlasie, Eastern Poland), Nature Journal 41: 5-18.

Matwiejuk A., 2009a, Lichens of the Boćki and its surroundings in Podlasie (NE Poland), Nature Journal 42: 49-61.

Matwiejuk A., 2009b, Lichens of Drohiczyn on the Bug river (Podlasie, Eastern Poland), Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 390, Botanica Steciana 12: 57-62.

Matwiejuk A. & Kolanko K., 2007, Lichens of Ciechanowiec and its environs (Eastern Poland), Botanica – Steciana 11: 85-93.

Nascimbene J., Martellos S. & Nimis P. L., 2006, Epiphytic lichens of tree-line forests in the Central-Eastern Italian Alps and their importance for conservation, Lichenologist 38: 373-382.

Nimis P. L. & Martellos S., 2008, ITALIC – The Information System on Italian Lichens, Version 4.0, University of Trieste, Dept. of Biology, IN4.0/1, http://dbiodbs.univ.trieste.it [Accessed on October 2013].

Nowak J., 1998, Porosty Beskidów Wyspowego i Żywieckiego, Pasma Jałowca i Masywu Babiej Góry [The lichens (lichenized Fungi) occurrence in the Beskid Wyspowy, Beskid Żywiecki and Pasmo Jałowca Ranges, and the Babia Góra Massif], Monographiae Botanicae 83: 1-131.

Nowak L., (ed.), 2012, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, Informacje i opracowania statystyczne [Population. Size and structure by territorial division, Information and statistical papers, GUS], GUS, Warszawa.

Orange A., James P. W. & White F. J., 2001, Microchemical methods for the identification of lichens, British Lichen Society, London.

Otte V., 2012, The value of larch (Larix Mill.) plantations for the protection of threatened lichens in southern east Germany and adjacent areas, [in:] L. Lipnicki (ed.), Lichen protection – Protected lichens species, Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski 34: 333-334.

Plan rozwoju lokalnego gminy Hajnówka [The development plan of the local municipality Hajnówka], 2004, http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/progr_zamie/plany/PRLGH.htm [Accessed on October 2013].

Pustelniak L., 1991, Epiphytic lichens of the city Rzeszów (South-Eastern Poland), Zesz. Nauk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 22: 171-191.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) [Regulation of the Ministry of the Environment of 9 July 2004 of the species wild fungi under protection (Journal of Laws No. 168, item. 1765).

Rutkowski P. & Kukwa M., 2000, Materiały do znajomości flory epifitycznych porostów dębów i buków w północnej Polsce [Materials to have knowledge of a epiphytic flora of lichens of oaks and beech trees in northern Poland], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 49: 207-215.

Rydzak J., 1956a, Wpływ małych miast na florę porostów. Część I. Dolny Śląsk – Kluczbork – Wołczyn – Opole – Cieszyn [The impact of the small towns on the lichen flora. Part I. Dolny Śląsk – Kluczbork – Wołczyn – Opole – Cieszyn], Annales UMCS, Sec. C 10(1): 1-32.

Rydzak J., 1956b, Wpływ małych miast na florę porostów. Część II. Beskidy Zachodnie. Wisła – Ustroń – Muszyna – Iwonicz – Rymanów – Lesko [The impact of the small towns on the lichen flora. Part II. Beskidy Zachodnie. Wisła – Ustroń – Muszyna – Iwonicz – Rymanów – Lesko], Annales UMCS, Sec. C 10(2): 33-66.

Rydzak J., 1957a, Wpływ małych miast na florę porostów. Część IV. Lubelszczyzna – Kieleckie – Podlaskie – Puławy – Busko – Siedlce – Białowieża [The impact of the small towns on the lichen flora. Part IV. Lubelszczyzna – Kieleckie – Podlaskie – Puławy – Busko – Siedlce – Białowieża], Annales UMCS, Sec. C 10(14):321-398.

Rydzak J., 1957b, Wpływ małych miast na florę porostów. Cześć III. Tatry. Zakopane [The impact of the small towns on the lichen flora. Part III. Tatry. Zakopane], Annales UMCS Sect. C 710(7): 157-175.

Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tønsberg T. & Vitikainen O., 2004, Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia. Museum of Evolution, Upssala, University University, Upssala.

Seneta W. & Dolatowski J., 2006, Dendrologia [Dendrology], Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Spier L., van Dobben H. & van Dort K., 2010, Is bark pH more important than tree species in determining the composition of nitrophytic or acidophytic lichen floras? Environmental Pollution 58(12): 3607-3611.

Sulma T., 1935, Uwagi nad ekologią i rozmieszczeniem porostów na Wyżynie Lubelskiej [Remarks on ecology and distribution of lichens on the Wyżyna Lubelska], Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

Sundin R. & Tehler A., 1998, Phylogenetic studies of the genus Arthonia, Lichenologist 30(4-5): 381-413.

Szczepańska K., 2008, Antropogeniczne przemiany bioty porostów Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich [Anthropogenic changes of lichen biota of Śnieżnik Massif and Bialskie Mountains], Acta Botanica Silesiaca, Monografia 4: 1-291.

Szymczyk R. & Zalewska A., 2008, Lichen biota of the Grabianka River Halley in the Elbląg Upland (Wysoczyzna Elbląska), Polish Journal of Natural Sciences 23(2): 398-414.

Śliwa L., 1998, Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego [Anthropogenic changes of lichen flora of Beskid Sądecki], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 31: 7-158.

Śpiewakowski E. R. & Izydorek I., 1981, Porosty Słupska na tle warunków ekologicznych miasta [Lichens of Słupsk against the background of the ecological conditions cities], Wydawnictwo WSP. Słupsk: 1-118.

Toborowicz K., 1976, Porosty miasta Kielc i najbliższej okolicy [Lichens of Kielce city and environment], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 22(4): 574-603.

Toborowicz K., 1983, Porosty obszaru Chęcińskiego w Górach Świętokrzyskich [Lichens of Chęciński region in Świętokrzyskie Mountain], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 29.1: 121-188.

Wilkoń-Michalska J. & Glazik N., 1983, Porosty rezerwatu leśnego “Las Piwnicki” [Lichens of forest reserve “Las Piwnicki”], Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia 55: 57-67.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak, L. & Picińska-Fałtynowicz J., 2004, Porosty Puszczy Rominckiej [Lichens of Romincka Forest], Wyd. Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”, Suwałki.

Zarabska D., 2011, Porosty w krajobrazie rolniczym Sandru Nowotomyskiego, Praca Doktorska, Wydział Biologii UAM w Poznaniu [Lichens in the aricultural landscape of Sandr Nowotomyski, PhD Thesis, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań],

UAM, Poznań, http://repozytorium.amu.edu.pl/.../Zarabska%20D._2011_doktorat.pdf [last accessed on October 2013].
Partnerzy platformy czasopism