Autor - szczegóły

Rezmer, Waldemar, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 2 (2010) - ARTYKUŁY
    Walki o Wilno w styczniu 1919 roku – początek wojny polsko-sowieckiej
    Abstrakt  PDF
  • No 6 (2015) - RECENZJE I OMÓWIENIA
    Operacja kijowska 1920 roku Tomasz Grzegorczyk, Wyprawa kijowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 256
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism