Autor - szczegóły

Rezmer, Waldemar

  • No 7 (2016) - DYSKUSJA I POLEMIKA
    Czy warto organizować Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych (Wojskowości)?
    Abstrakt  PDF
  • No 8 (2017) - DOKUMENTY I MATERIAŁY
    Delegacja Wojska Polskiego w Rumunii w maju 1931 r. Z dziejów polsko-rumuńskich stosunków wojskowych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism