Autor - szczegóły

Lech, Piotr, Polska

  • No 6 (2015) - RECENZJE I OMÓWIENIA
    „[…] baczność! Za Lwów cel, pal!” Tomasz J. Kopański, Wojna polsko-ukraińska 1918– –1919 i jej bohaterowie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013, 495 ss. + 380 fot.
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism