Autor - szczegóły

Pabin-Majchrzak, Magda

  • No 8 (2017) - SPRAWOZDANIA
    VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz – historia – przemiany – perspektywy”. Rzeszów, 12–13 października 2017 r.
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism