Autor - szczegóły

Anduła, Kamil

  • No 8 (2017) - DOKUMENTY I MATERIAŁY
    „Wyzwolenie” Włocławka w 1945 r. w świetle dokumentów dowództwa 3 Dywizji Piechoty z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
    Abstrakt  PDF
  • No 8 (2017) - RECENZJE I OMÓWIENIA
    Klemens Nussbaum, Historia złudzenia. Żydzi w Armii Polskiej w ZSRR 1943–1945, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2016
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism