Autor - szczegóły

Rezmer, Joanna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 6 (2015) - ARTYKUŁY
    Zastosowanie i rola mechanizmów skargowych jako środka kontroli nad realizacją zobowiązań przyjętych przez Kazachstan w ramach traktatowego systemu ochrony praw człowieka ONZ
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism