Autor - szczegóły

Mysiewicz, Grzegorz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 6 (2015) - DYSKUSJA I POLEMIKA
    Perspektywa historyka wojskowego a historia polityczno-ustrojowa Rzeszy Niemieckiej okresu międzywojennego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism