Autor - szczegóły

Michaluk, Dorota, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 2 (2010) - ARTYKUŁY
    Premier Białoruskiej Republiki Ludowej Antoni Łuckiewicz wobec polskich i litewskich aspiracji do Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism