No 6 (2015)

Spis treści

ARTYKUŁY

Чуткий Андрій Іванович
11-34
Tomasz Marcin Duchnowski
PDF
35-57
Трудная дорога домой. О репатриации военнопленных 5-й польской стрелковой дивизии на юге Сибири в 1921 г.
Рената Оплаканская
59-72
Rafał Leszczyński
PDF
73-90
Simonas Jazavita
91-117
Марина Федорова, Райхан Абдыльманова
119-131
Елена В. Белякова
133-153
Jonas Vaičenonis
155-179
Андрій Жив’юк, Руслана Давидюк
181-194
Małgorzata Daubigny
PDF
195-217
Joanna Rezmer
PDF
219-237

DOKUMENTY I MATERIAŁY

Jarosław Centek
PDF
241-245

DYSKUSJA I POLEMIKA

Grzegorz Mysiewicz
PDF
249-264

RECENZJE I OMÓWIENIA

„[…] baczność! Za Lwów cel, pal!” Tomasz J. Kopański, Wojna polsko-ukraińska 1918– –1919 i jej bohaterowie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013, 495 ss. + 380 fot.
Piotr Lech
PDF
267-270
Operacja kijowska 1920 roku Tomasz Grzegorczyk, Wyprawa kijowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 256
Waldemar Rezmer
PDF
271-283
Kompendium wiedzy o polskich holownikach, czyli książka, na którą długo czekano Waldemar Danielewicz, Polskie holowniki morskie 1920–2015, Porta Mare Gdynia (Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa), Gdynia 2015, ss. 312
Ryszard Leszczyński
PDF
258-291

SPRAWOZDANIA

Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze)
Mariusz Kardas
PDF
295-301
Międzynarodowa konferencja historyczna w przededniu 100 rocznicy bitwy pod Gorlicami
Sławomir Kułacz
PDF
303-305
II Международная научно-практическая конференция «Реклама и коммуникации: история и современность» в Барнауле (Россия)
Ирина Никулина
307-309
Człowiek i technika na polach bitew wojen światowych (Lwów, 21–23 października 2015 r.)
Paweł Korzeniowski
PDF
311-314
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz na przestrzeni dziejów – aspekty i uwarunkowania wielowymiarowości regionu” (Rzeszów, 15–16 października 2015)
Dariusz Popek, Szymon Sojka
PDF
315-319


Partnerzy platformy czasopism