No 5 (2014)

Spis treści

ARTYKUŁY

Oliver Stein
PDF
9-44
Daniel Koreś
PDF
45-108
Antonina Kozyrska
PDF
109-132
Ирина Н. Никулина
133-140
Юлия Кантор
141-162
Aušra Jurevičiūtė
163-194
Ewelina W. Klimczak
195-206
Natalia Olszanecka
PDF
207-232

DOKUMENTY I MATERIAŁY

Ēriks Jēkabsons
PDF
235-286

DYSKUSJA I POLEMIKA

Arūnas Gumuliauskas
PDF
289-300

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 262
Barbara Centek
PDF
303-307
„Cytadela” – nowy ukraiński periodyk poświęcony historii wojskowej. Omówienie tomów od 5 do 7 za lata 2011–2012
Aleksander Smoliński
PDF
309-324
Edward Olszewski, Polacy w Norwegii 1940–2010, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 752
Małgorzata Daubigny
PDF
325-328

SPRAWOZDANIA

Міжнародная навуковая канферэнцыя „Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны”
Mikołaj Miazga
331-333
XII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości w Rzeszowie
Paweł Korzeniowski
PDF
335-338
Ogólnopolska konferencja naukowa „Działania wojenne na Mazurach. Wielka Wojna na froncie wschodnim 1914–1915”, 29–31 sierpnia 2014 r.
Robert Kempa
PDF
339-343
Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko. XVI Dni Polskie – Suczawa 4–6 września 2014 r.
Piotr Gołdyn
PDF
345-349
Ogólnopolska konferencja naukowa „Militaria w edukacji historycznej” – Rozewie 2014 r.
Mariusz Kardas
PDF
351-356


Partnerzy platformy czasopism