Mariusz Borowiak, Tadeusz Kasperski, U-Booty typu IX. Oceaniczna broń podwodna Hitlera, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2018, ss. 542

Marcin Westphal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2018.013

Abstrakt


-

Partnerzy platformy czasopism