Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Prof. dr hab. Waldemar Rezmer, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Z-ca Redaktora Naczelnego

  1. Dr hab. Maciej Krotofil, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Sekretarz redakcji

  1. Dr hab. Antonina Kozyrska, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism