Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Anregungspotential. Sposoby (nie)istnienia historiografii edukacji dorosłych Abstrakt   PDF
Łukasz Michalski
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Badania nad edukacją pozaformalną dorosłych w RFN, ze szczególnym uwzględnieniem analizy programów instytucji edukacji dorosłych Abstrakt   PDF
Ewa Przybylska
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych BIOGRRAFICZNOŚĆ I KAPITAŁ NARRACYJNY JAKO ZASOBY W PROCESIE UCZENIA SIĘ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO Abstrakt   PDF
Emilia Mazurek
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Bliżej EPALE, czyli przewodnik po laboratorium inspiracji andragogicznych Abstrakt   PDF
Monika Sulik
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych CZTERY POKOLENIA RZECZNICZEK WALKI Z RAKIEM PIERSI W SŁUŻBIE MEDIALNEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ Abstrakt   PDF
Edyta Zierkiewicz
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Doświadczanie i rozumienie kompetencji przez edukatorów osób dorosłych. Perspektywa fenomenograficzna Abstrakt   PDF
Marta Dobrzyniak
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Doświadczanie póżnego macierzyństwa- narracje kobiet Abstrakt   PDF
Dorota Zaworska-Nikoniuk
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Dylematy andragoga Abstrakt   PDF
Janusz Tomiło
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Interpretator, pielgrzym czy kapłan prawdy? O roli i dyspozycjach osób zajmujących się poznaniem naukowym – próba ukazania sensów i znaczeń Abstrakt   PDF
Monika Sulik
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Kobiety w sytuacji krytycznej – adult floating na scenie (andragogiczne wątki w edukacji teatralnej) Abstrakt   PDF
Katarzyna Maliszewska
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Maria, Józef i Marek Półturzyccy, Muzea kobiet polskich, Warszawa 2017. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji – PIB, ss. 249 Abstrakt   PDF
Agnieszka Stopińska-Pająk
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Niepubliczna znaczy lepsza? Rynek studiów podyplomowych w świetle opinii słuchaczy różnych typów szkół wyższych Abstrakt   PDF
Agnieszka Anielska
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych O uczeniu się inspirowanym pasją na przykładzie biografii edukacyjnej miłośnika sportu Abstrakt   PDF
Aleksandra Litawa
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Pamięć i czas a (nie)bezpieczeństwo ontologiczne współczesnego człowieka Abstrakt   PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Praca emocjonalna w narracjach kobiet Abstrakt   PDF
Irena Przybylska
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Profilaktyka egzystencjalna wobec zachowań suicydalnych w okresie wczesnej dorosłości Abstrakt   PDF
Jolanta Spętana
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Radzenie sobie ze stresem i z tremą przez młodych dorosłych w sytuacji występu scenicznego Abstrakt   PDF
Anna Lubrańska, Judyta Noremberg
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Rola Instytutu Oświaty Dorosłych w rozwoju edukacji dorosłych w Polsce w kontekście dyskursu pamięci o przeszłości andragogicznej Abstrakt   PDF
Agnieszka Stopińśka-Pająk
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Starość i starzenie się osób z niepełnosprawnością intelektualną - wprowadzenie w problematykę Abstrakt   PDF
Anna Gutowska
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Transformatywne uczenie się w sytuacji doświadczenia zmiany zawodowej w kontekście dynamiki ponowoczesnego świata społecznego. Abstrakt   PDF
Zuzanna Wojciechowska
 
Vol 80, No 1 (2019): Edukacja Dorosłych Wprowadzenie Szczegóły   PDF
Monika Sulik
 
Vol 81, No 2 (2019): Edukacja Dorosłych Wprowadzenie Szczegóły   PDF
Agnieszka Majewska-Kafarowska
 
1 - 22 z 22 elementów


Partnerzy platformy czasopism