Bliżej EPALE, czyli przewodnik po laboratorium inspiracji andragogicznych

Monika Sulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.020

Abstrakt


Współczesna rzeczywistość nazywana rzeczywistością cyfrową wymaga od nas ciągłego i błyskawicznego oswajania nowości oraz aktualizowania wiedzy, a tym samym stwarza nam zbyt mało okazji do refleksji. Żyjemy w kulturze przy- spieszenia. Pracujemy w organizacjach uczących się, gdzie jedynym stabilnym punktem odniesienia okazuje się nieustanna zmiana, a pewni możemy być jedynie tego, że wszystko, czego nauczyliśmy się wczoraj, jutro będzie już nieaktualne. Dlatego kluczowymi pojęciami stały się „kształcenie przez całe życie” i „rozwi- janie kompetencji” szerzące się we wszystkich systemach edukacyjnych, przed- siębiorstwach czy organizacjach” (Brinkmann, 2019, s. 11). Nie sposób zatem nie docenić inicjatyw, które z jednej strony stają się wsparciem dla człowieka dorosłe- go w oswajaniu tego co nowe i nieznane, a z drugiej strony stają się katalizatorami refleksyjnego myślenia.

Taką inicjatywą, narzędziem o charakterze edukacyjno-rozwojowym oraz niezwykle inspirującą przestrzenią jest dla mnie platforma EPALE


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brinkmann, S. (2019). Poczuj grunt pod nogami. Jak uciec z pułapki samorozwoju. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Czerniawska, O. (2000). Warsztaty andragogiczne wokół biografii i wspomnień. W: J. Saran (red.), Teoria i praktyka w okresie przemian. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jaworska-Witkowska, M. (2007). W stronę pedagogiki integralnej. Perygrynacje hu- manistyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism