Kobiety w sytuacji krytycznej – adult floating na scenie (andragogiczne wątki w edukacji teatralnej)

Katarzyna Maliszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.008

Abstrakt


Artykuł został oparty na doświadczeniach pracy teatralnej w ama- torskim teatrze studenckim. Refleksje dotyczące doświadczeń pedagogicznych z młodym dorosłym zostały skonstruowane na podstawie kategorii zawieszenia w dorosłości (floating). Uczestnictwo w kulturze poprzez aktywne działanie w stu- denckim teatrze to jedna z form edukacji dorosłych. Budowanie scenicznej postaci, współpraca z drugim człowiekiem, nauka podstaw aktorskiego rzemiosła to ważne doświadczenie biograficzne o egzystencjalnym i rozwojowym charakterze.


Słowa kluczowe


eatr studencki, edukacja dorosłych, biografia, zawieszenie w dorosłości, tożsamość.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Z. (1998). O miejscu teatru w ponowoczesnej sztuce. W: J. Tyszka. Teatr w miejscach nieteatralnych (red.). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Bron, A. (2006). Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 4 (36).

Hanin, R. (2018). W: J. Krakowska. (Nie)świadomość teatru (red.). Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Hausbrandt, A. (1983). Teatr w społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Januszkiewicz, M. (2012). Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Jaworska, M., Witkowski, L. (2007). Przeżycie – Przebudzenie – Przemiana: inicjacyjne dynamizmy egzystencjalne w prozie Hermanna Hessego, Bydgoszcz/Kraków/Szczecin: WSH TWP, UKW, UJ.

Jaworska-Witkowska, M. (2009). Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kajzar, H. (2007). Manifest teatru meta-codziennego W: W. Dudzik Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwiecińki, Z. (1995). Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska.

Łozińska, Z. (2018). Grać, czyli żyć. W:J.Krakowska.(Nie)świadomość teatru(red.). Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Malec, M. (2008). Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Orzelska, J. (2014). W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Przybylska,I. (2018). Dyskursy o emocjach –pedagogika i codzienność szkolna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zapasiewicz, Z. (2007). Słowo w działaniu aktora. W: W. Dudzik Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

https://teatrmuzyczny.torun.pl/aktualnosci/joanna-murray-smith/ [29.06.2019 r.]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism