Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Misja czasopisma: prezentacja najnowszych nurtów teoretycznych funkcjonujących w obszarze andragogiki oraz wyników badań prowadzonych przez ośrodki akademickie, wymiana poglądów uczonych i andragogów - praktyków, przedstawianie znaczących osiągnięć z praktyki edukacji dorosłych, działanie na rzecz zbliżenia teoretycznych rozwiązań z praktycznymi działaniami w edukacji dorosłych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń przez młodych andragogów, prowadzenie dialogu na temat kształcenia andragogów w Polsce.

 

Działy

Wprowadzenie

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

STUDIA NAD KONDYCJĄ EDUKACJI DOROSŁYCH

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY EDUKACJI DOROSŁYCH

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ANDRAGOGICZNE POSZUKIWANIA BADAWCZE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

OBSZARY PRAKTYKI ANDRAGOGICZNEJ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Z HISTORII EDUKACJI DOROSŁYCH

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KOMUNIKATY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady recenzowania artykułów nadesłanych do „Edukacji Dorosłych”:

 1. W redakcji obowiązuje zasada double blind review, zgodnie z którą prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Oznacza to, że żaden z recenzentów nie zna nazwiska autora artykułu, który recenzuje, jak również autorzy tekstów otrzymują recenzje anonimowe.

 2. Nadesłane teksty zgodne z wymaganiami redakcyjnymi są opiniowane przez dwóch Recenzentów.

 3. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji artykuł jest kierowany do publikacji.

 4. W przypadku rozbieżnych recenzji (recenzja pozytywna i recenzja negatywna), artykuł jest kierowany do trzeciego recenzenta. Trzecia recenzja rozstrzyga o przyjęciu artykułu do druku

  lub jego odrzuceniu.

 5. Artykuły opatrzone komentarzem: „przyjąć do druku pod warunkiem naniesienia poprawek

  uwzględnionych w treści recenzji”, przyjmowane są do druku po poprawieniu tekstu zgodnie z

  sugestiami recenzenta.

 6. Recenzje są przygotowywane według następującego wzoru:

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Rada Naukowa

 • Nancy Arthur (Universytet Calgary, Kanada)
 • Jenny Bimrose (Universytet Warwick, Wielka Brytania)
 • Susan M. Yelich Biniecki (Uniwersytet Stanowy w Kansas, USA)
 • Olena Bykovska (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie, Ukraina)
 • Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Maria Eduarda Duarte (Universytet Lizboński, Portugalia)
 • Bernd-Joachim Ertelt (Uniwersytet Mannheim, Niemcy)
 • Wojciech Horyń (Akademia Wojsk Lądowych, Polska)
 • Alicja Jurgiel-Aleksander (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Józef Kargul (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Polska) - przewodniczący
 • Alicja Kargulowa (Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, Polska)
 • Kas Mazurek (Uniwersytet Lethbridge, Kanada)
 • Józef Półturzycki (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Ewa Przybylska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
 • Jerzy Semków (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Polska)
 • Ewa Skibińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Ewa Solarczyk-Ambrozik (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)
 • Hanna Solarczyk-Szwec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
 • Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)Partnerzy platformy czasopism