No 15 (2013)

Spis treści

Articles

Ewa Bińczyk
8-17
Janusz Grygieńć
18-27
Łukasz Perlikowski
28-34
Bartosz Andrzej Płotka
35-43
Łukasz Dominiak
46-53

Reviews

Are We Truly Free? Peter Ulric Tse, Neural Basis of Free Will: Criterial Causation, MIT Press, London 2013, pp. 460.
Bartosz Płotka
54-59


Partnerzy platformy czasopism