No 13 (2010)

Spis treści

Articles

Georges Sorel
PDF
17-32
Michał Jacek Czarnecki
PDF
32-40
Carl Schmitt
PDF
41-61
Jakub Chmielniak
PDF
61-76
Mikołaj Rysiewicz
PDF
77-93
Álvaro D'Ors
PDF
95-105
Bartłomiej Różycki
PDF
105-111
Michał Podniesiński
PDF
113-128
Natalia Organista
PDF
129-148
Tomasz Borgul, Tomasz Panek
PDF
149-162
Dariusz Krajewski
PDF
163-179
Dariusz Szenkowski
PDF
181-202
Anna Pankowska
PDF
203-214
Robert Filmer
PDF
219-242
Paweł Grela
PDF
242-248
Piotr Musiewicz
PDF
249-261
Paweł Nowakowski
PDF
263-278
Philip Rieff
PDF
279-313
Marcin Polakowski
PDF
313-318
Percy Schramm
PDF
319-331
Kinga Marulewska
PDF
332-342
Paweł Wawryszuk
PDF
343-354
Marta Dorenda
PDF
355-369
Jan Waszewski
PDF
371-385
Marcin Kleinowski
PDF
387-403

Reviews

Podmiot po Zagładzie. GIORGIO AGAMBEN Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek Przeł. Sławomir Królak Sic!, Warszawa 2008, ss. 178
Filip Biały
PDF
407-411
W poszukiwaniu wojny moralnej. MICHAEL WALZER Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych Przeł. Michał Szczubiałka Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 484
Patryk Wawrzyński
PDF
413-416
Przemoc – istotna zmienna gier społecznych. RED. RADOSŁAW SOJAK, ANDRZEJ ZYBERTOWICZ Transformacj a podszyta przemocą: o ni eformal nych mechani zmach przemian instytucjonalnych Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, ss. 338
Mateusz Trawiński
PDF
417-424
Terroryści na czele cywilizacji? TERRY EAGLETON Święty terror Przeł. Jacek Konieczny Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, ss. 221
Wojciech Sowiński
PDF
425-429
„Równanie w dół”. Edukacja a demokracja. FRANK FUREDI Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Przeł. Katarzyna Makaruk PIW, Warszawa 2008, ss. 165
Piotr Zbieranek
PDF
431-436
Aktualność Carla Schmitta. PAWEŁ BAŁA, ADAM WIELOMSKI Carl Schmitt a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Studium przypadku ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – rola Prezydenta RP Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2008, ss. 59
Arkadiusz Meller
PDF
437-443


Partnerzy platformy czasopism