Wizja monarchii i porządku społecznego w teologii politycznej św. Augustyna z Hippony

Dawid Megger, Łukasz Perlikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2020.007

Abstrakt


The text deals with the main themes of St. Augustine important from the perspective of the
idea of monarchism. The most important thread taken up in the text is based on the novelty
that Christian philosophy brought to thinking about the role of monarchy in the political community.
This new dimension can be called soteriological, which means based on the category of
salvation that complements the classic category of the common good. The role of the monarch
in the Christian paradigm is therefore not only to strive for the good of the community, but also
for the salvation of its members. Discussion of the thoughts of St. Augustine in the monarchist
context is important because he begins a new discourse of Christian political philosophy, which
will be developed throughout the entire Middle Ages.


Słowa kluczowe


św. Augustyn; teologia polityczna; monarchia; soteriologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt Hannah, Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000

Augustine, Letter 91, http://www.newadvent.org/fathers/1102091.htm.

św. Augustyn, O porządku, [w]: tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001

św. Augustyn, O wolnej woli, [w]: tenże, Dialogi filozoficzne, Warszawa 1953

św. Augustyn, Państwo Boże, Kęty 2015

św. Augustyn, Wyznania, Kraków 2018

Bardy Gustave, Święty Augustyn, Warszawa 1955

Jóźwiak Stanisław, Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna, Lublin 2004

Papini Giovanni, Święty Augustyn, Warszawa 1958

Ratzinger Joseph, Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu, Lublin 2018

Voegelin Eric, Platon, Teologia polityczna, Warszawa 2009

Encyklopedia polityczna, t. 1, red. J. Bartyzel, B. Szlachta i A. Wielomski, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007

Historia filozofii politycznej red. J. Cropsey, L. Strauss, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2010

Eckmann Augustyn, Dialog listowny św. Augustyna z Nektariuszem, „Roczniki Humanistyczne” 1984, nr 32 / 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism