Jeden cesarz – jedno cesarstwo – jedna religia. Komentarz do teologii politycznej Euzebiusza z Cezarei

Dawid Megger

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2020.006

Abstrakt


-


Słowa kluczowe


Euzebiusz z Cezarei

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego. Tom 1. Starożytność, Warszawa 2005

Bartyzel J., Teologia polityczna, w: Encyklopedia polityczna, t. 1, red. J. Bartyzel, B. Szlachta i A. Wielomski, Radom 2007

Carroll W.H., Historia chrześcijaństwa. Tom I. Narodziny chrześcijaństwa, tłum. J. Morka, Wrocław 2009

Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, tłum . T. Wnętrzak, Kęty 2007

Peterson E., Monoteizm jako problem polityczny, „Res Publica Nowa” 2012, nr 20

Rahner H., Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Warszawa 1986

Schmitt C., Teologia polityczna 2. Legenda o wykluczeniu wszelkiej politycznej teologii, tłum.

B. Baran, Warszawa 2014

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Kraków 2000

Strauss L., Jerozolima i Ateny oraz inne eseje z fi lozofi i politycznej, tłum. R. Mordarski, Kęty 2012

Wielomski A., W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta, Radzymin 2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism