Neokonserwatyzm amerykański: Jego geneza, rozwój i wpływ na politykę USA

Jacek Bartyzel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2019.007

Abstrakt


The present article presents a complex and ideological-twists-loaded history of American intellectuals environment, mainly of Jewish origin, with Jews having become over the past half century became one of the most influential groups among the power elite of United States. The starting point for most of them was the fascination with Trockist ideology, (however combined with anti-soviet attitude); with the target being point being, on the other hand – the views referred to as “neoconservatism”, which is in fact a combination of some elements of classical political liberalism, the criticism of the overgrowth of “welfare state” and new-leftist “counterculture”, anti-communism launched from demoliberal positions, and in the second generation of this group: not only anti-islamism but also “democratic imperialism”.

Słowa kluczowe


neoconservatism; United States; evolution; history; political thought

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bell D., Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Warszawa 1975 [The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973].

Bell D., The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, The Free Press, Glencoe 1960.

Buchanan P. J., Prawica na manowcach. Jak neokonserwatyści zniweczyli Reaganowską rewolucję i zawłaszczyli prezydenturę Busha, przeł. J. Morka, Wrocław 2005 [Where the Right Went Wrong: How Neoconservatives Subverted the Reagan Revolution and Hijacked the Bush Presidency, St. Martin’s Griffin, New York 2004].

Cohen Eliot A., Supreme Command: Soldiers, Statesmen and Leadership in Wartime, Anchor Press, New York 2003.

Darewicz K., Pretorianie amerykańskiego imperium. Kim są jastrzębie George’a W. Busha, „Rzeczpospolita”, nr 98(6478), 26-27 IV 2003, s. A8-A9 (dodatek „Plus+-Minus”).

Ehrman J., Neokonserwatyzm. Intelektualiści i sprawy zagraniczne 1945–1994, przeł. T. Bieroń, Poznań 2000 [The Rise of Neoconservatism: Intellectuals and Foreign Affairs, 1945–1994 , Yale University Press, New Haven 1995].

Fukuyama F., Koniec historii? [1989], przeł. B. Stanosz, w: Czy koniec historii? Konfrontacje 13, red. I. Lasota, New York – Warszawa 1991.

Hajducki H., „Kreatywna destrukcja” prezydenta Busha, „Zawsze Wierni”, nr 3(52)/2003, s. 86–105.

Harrington M., The Welfare State an Its Neoconservatives Critics, „Dissent”, 20/1973; przedruk: Harrington M., The Twilight od Capitalism, Simon & Schuster, New York 1976, s. 165–272.

Kadushin Ch., The American Intellectual Elite, Little Brown, Boston 1974.

Kagan R., Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, przeł. W. Turopolski, Warszawa 2003 [Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order , Alfred A. Knopf, New York 2003].

Kaplan L. F., Kristol W., The War Over Iraq: America’s Mission and Saddam’s Tyranny, Encounter Books, San Francisco 2003.

Kirpatrick J., Dictatorship and Double Standards, „Commentary Magazine”, vol. 68, November 1979, nr 5, s. 34–45.

Koronacki J., Konserwatyści pod pręgierzem, protestancka prawica za Izraelem, „Arcana”, nr 53(5)/2003. Przedruk pt. Imperium zaatakowało, konserwatyści pod pręgierzem, protestancka prawica za Izraelem w: tenże, Amerykański konserwatyzm na progu XXI wieku, Radzymin 2015.

Kristol I. Memoire of a Trotskyist, „New York Times Magazine”, January 23, 1977 [przedruk w: Neoconservatism: the Autobiography of an Idea, The Free Press, New York 1995, s. 478–479].

Kristol I., Hegel, Heidegger, Arystoteles [1989], przeł. B. Stanosz, w: Czy koniec historii? Konfrontacje 13, red. I. Lasota, New York – Warszawa 1991.

Kristol I., Superkonserwatysta – antyradziecki, ale nie proatlantycki, „Forum”, 2 VIII 1984, s. 7 [wywiad dla Le Figaro].

Kristol W., Kagan R., Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy, „Foreign Affairs”, vol. 75, July/August 1996, nr 5.

Lacquer W., Is There Now, or Has There Ever Been, Such a Thing as Totalitarianism?, „Commentary”, October 1985.

Ługowska U., Grabski A., Trockizm. Doktryna i ruch polityczny, Warszawa 2003.

M. Boot, Prawdy i mity o neokonserwatyzmie, przeł. A. Warso, w: R. L. Bartley i in., Neokonserwatyzm, oprac. i wprowadzenie I. Stelzer, wprowadzenie do wydania polskiego R. Legutko, przeł. D. Suwik, A. Warso, T. Żyro, Warszawa 2007.

Marcuse H., Eros i cywilizacja, przeł. H. Jankowska, A. Pawelski, Warszawa 1998 [Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud, Beacon Press, Boston 1955].

Memches F., Biedny chrześcijanin duma nad neokonserwatyzmem (i się dopytuje), „Fronda”, nr 41/2006.

Mozgol R., Katolik wobec neokonserwatyzmu, „Zawsze Wierni” 2009, nr 2 (117).

Muravchik J., Exporting Democracy: Fullfilling America’s Destiny, AEI Press, Washington D.C. 1991.

Muravchik J., Neokonserwatywna klika, przeł. D. Suwik, w: R. L. Bartley i in., Neokonserwatyzm, oprac. i wprowadzenie I. Stelzer, wprowadzenie do wydania polskiego R. Legutko, przeł. D. Suwik, A. Warso, T. Żyro, Warszawa 2007 [Neoconservatism, Atlantic Books, London 2004].

Muravchik J., The Imperative of American Leadership: A Challenge to Neo-Isolationism, AEI Press, Washington D.C. 1996; R. Kagan, W. Kristol (red.), Present Dangers: Crisis and Opportunity in America’s Foreign and Defense Policy, Encounter Books, San Francisco 2000.

Podhoretz N., Czy Ameryka rządzi światem, zastanawiają się Norman Podhoretz, Ryszard Legutko i Radosław Sikorski, „Europa”, nr 5(148), 3 II 2007.

Podhoretz N., Dlaczego byliśmy w Wietnamie, przekład zb., Gdynia – Warszawa 1991 [Why We Were in Vietnam, Simon & Schuster, New York 1982].

Podhoretz N., Victory is Possible, „Foreign Policy”, vol. 39, Summer 1980, s. 14–27.

Podhoretz N., Zbombardujmy Iran, przeł. T. Bieroń, „Europa”, nr 22(165), 2 VI 2007.

Rebuilding America’s Defences. Strategy, Force and Resources. For a New Century, A Report of the Project for the New American Century, September 2000, http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf.

Republikanie zasłużyli na wygraną w wyborach, uważa Norman Podhoretz, lider neokonserwatyzmu, rozmowę prowadzi K. Iszkowski, „Europa”, nr 44(136), 4 XI 2006.

Schlesinger Jr. A. J., The Vital Center: the Politics of Freedom, Houghton Mifflin, Boston 1949.

Stany Zjednoczone: Powrót do narodowego interesu. Rozmowa z Irvingiem Kristolem, Jeane Kirkpatrick i Michaelem Novakiem, „Arka”, nr 39–40/1992.

Stelzer I., Neokonserwatyści i ich krytycy, przeł. A. Warso, w: R. L. Bartley i in., Neokonserwatyzm, oprac. i wprowadzenie I. Stelzer, wprowadzenie do wydania polskiego R. Legutko, przeł. D. Suwik, A. Warso, T. Żyro, Warszawa 2007.

The Sources of Soviet Conduct, „Foreign Affairs”, vol. 25, July 1947, nr 4, s. 566–582.

Tucker R. W., Hendrickson D. C., The Imperial Temptation: The New World Order and America’s Purpose, NYU Press, New York 1992.

Warchała M., Joshua Muravchik – nawrócony neokonserwatysta, „Dziennik”, 22 VI 2008.

Wolfson A., Konserwatyści i neokonserwatyści, przeł. D. Suwik, w: R. L. Bartley i in., Neokonserwatyzm, oprac. i wprowadzenie I. Stelzer, wprowadzenie do wydania polskiego R. Legutko, przeł. D. Suwik, A. Warso, T. Żyro, Warszawa 2007.

Zakaria F., Koniec hegemonii Ameryki, przeł. S. Kroszczyński, Warszawa 2009 [2008].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism