Własność i władza. Ujęcie własności ziemi w myśli Stanisława Zaborowskiego

Michał Rzeczycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2019.002

Abstrakt


Main purpose of the article is to present relationships between property of land and political power in Stanisław Zaborowski’s thought. The starting point of his reflexions was a question of transition of the legal title to royal lands. With respect to this problem Zaborowski assumed that no kind of alienation of possible, since everything, what is public, should be at the service of common good. Due to this assumption political power becomes merely an administrator of public good entrusted to it, and the whole political community is its superior.


Słowa kluczowe


land tenure; political power; common good; public domain; republicanism

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 77

C. Backvis, Główne tematy polskiej myśli politycznej XVI wieku, [w:] tenże, Szkice o kulturze staropolskiej, wybór i oprac. A. Biernacki, przeł. M. Daszkiewicz i in. Warszawa, 1975, s. 478-479

Historia państwa i prawa Polski, pod. red. J. Bardach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1964, tom I

Cyceron; O państwie, O prawach, tłum. I. Żółtowska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2016

J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

K. Koehler, Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2016,

C. Schmitt, Nomos ziemi, tłum. K. Wudarska, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa, 2019

A. Sucheni-Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej 1504-1548, Muzeum Historii Polski, Warszawa, 2007

A. Sucheni-Grabowska, Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Warszawa, 2008,

św. Tomasz z Akwinu, Traktat o prawie, tłum. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2014

S. Zaborowski, Traktat o naturze praw i dóbr koronnych, tłum. H. Litwin, J. Staniszewski Wydawnictwo Arcana, Kraków, 2005

A. Wyczański, Z dziejów reform skarbowo-wojskowych za Zygmunta I: próby relucji pospolitego ruszenia [w:] Przegląd Historyczny 43/2, 1952, s. 287-304 Volumina legum T. 1, Petersburg, 1859


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism