Wszechwiedza, determinizm i ekonomia austriacka

Dawid Megger

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2018.007

Abstrakt


In this paper I am trying to outline relation between concepts of omniscience and determinism in the light of Austrian approach to economic science. In the first point I introduct to my topic. I am describing some general and common standpoints on mentioned issues and explaining the problem. Next I am trying to solve the linguistic and logical problems of defining omniscience in some linguistic and logical ways. Then I take up the subject of Austrian praxeology and its epistemological implications. My thesis is that in the statement that omniscience implies determinism is a vicious circle in reasoning.


Słowa kluczowe


wszechwiedza; determinizm; austriacka szkoła ekonomii; Ludwig von Mises; prakseologia; niepewność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Hermeneutyka, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 2013.

Hoppe H.-H., O prakseologii i prakseologicznych podstawach epistemologii, w: idem, Ekonomia i etyka własności prywatnej, przeł. K. Nowacki, Fijorr Publishing, Warszawa 2016, s. 277–306.

Malinowski G., Logika ogólna, PWN, Warszawa 2010.

Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przeł. W. Falkowski, Instytut Misesa, Warszawa 2011.

Mises L. von, Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, przeł. G. Łuczkiewicz, Instytut Ludwiga von Misesa i PWN, Warszawa 2011.

Sobotka P., Wiedza i wszechwiedza. Czy człowiek może mieć wolną wolę, jeśli Bóg wie wszystko?, „The Linguistic Guide (Poradnik Językowy)” 2011, nr 1, s. 72–83.

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism