Inflacja pieniężna a sprawiedliwość społeczna. Redystrybucyjne efekty ekspansywnej polityki monetarnej w świetle wybranych teorii sprawiedliwości

Dawid Megger

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.018

Abstrakt


The main objective of this article is to show inconsistency between (monetary) inflation policy as interpreted in the theory of the so-called Austrian school of economics and most popular in public debate doctrines of social justice (classical free-market liberalism, conservatism and social democracy/egalitarianism). Moreover, we take a look at the statement of welfare economics and its Pareto-efficiency rule. First, we briefly describe our scientific area, which is ethics of economics. Next there are succinctly shown views on social justice of John Rawls, Russell Kirk and Friedrich August von Hayek (and Jörg Guido Hülsmann), and Pareto-efficiency rule as well. Then we present Austrian interpretation of expansive monetary policy as dynamic process in which some people take a profit and the others lose. At the end we compare it with postulates of mentioned doctrines. We recognize our thesis as confirmed.


Słowa kluczowe


inflacja; ekspansywna polityka monetarna; austriacka szkoła ekonomii; sprawiedliwość społeczna; etyka ekonomii; ekonomia dobrobytu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, tłum. zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Galewicz W., Wstęp tłumacza, w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości, tłum. Włodzimierz Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2016.

Hayek F. A. von, Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, tłum. Miłowit i Tomasz Kunińscy, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.

Hazlitt H., Ekonomia w jednej lekcji, tłum. Grzegorz Łuczkiewicz, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012.

Hülsmann J. G., Etyka produkcji pieniądza, tłum. Paweł Kot, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2014.

Hausman D., McPherson M. i Satz D., Etyka ekonomii, tłum. zbiorowe, Copernicus Center Press, Kraków 2017.

Kirk R., Przyszłość konserwatyzmu, tłumacz nieznany, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2012.

Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, tłum. Witold Falkowski, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011.

Mises L. von, Teoria pieniądza i kredytu, tłum. Krzysztof Śledziński, Fijorr Publishing, Warszawa 2012.

Rothbard M. N., Ekonomia wolnego rynku, tłum. Rafał Rudowski i Marcin Zieliński, Instytut Ludwiga von Misesa i Fijorr Publishing, Warszawa 2017.

Rothbard M. N., Tajniki bankowości. Podręcznik akademicki, tłum. Rafał Rudowski, Fijorr Publishing, Warszawa 2007.

Sieroń A., Efekt Cantillona. Czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie?, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

Współczesna filozofia polityki, red. Dorota Pietrzyk-Reeves i Bogdan Szlachta, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism