Terroryzm jako zakłócona komunikacja. Koncepcja rozumu komunikacyjnego Jurgena Habermasa a możliwość dialogu po 11 września

Mikołaj Raczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.008

Abstrakt


The purpose of the text is to point out the fragments of Jurgen Habermas’ thoughts about terrorism, which can be considered as a disturbed communication. Habermas orders to get rid of all serious atavisms, including terrorism. In his view, it is necessary to return to the understanding of politics as a communicational exchange aimed at reaching a rational settlement. In this approach, politics is difficult to distinguish from communication in everyday interactions.
In both instances lying, manipulation and fraud cannot dominate, because they expel rational communication. In the following article, I make an attempt to show that Habermas thinks that our goal should be to make social communication more effective, and thus move away from terrorist threats.


Słowa kluczowe


Habermas; terroryzm; komunikacja; filozofia; racjonalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bala P., Wielomski A., Prawa człowieka – refleksje krytyczne, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie", Wrocław 2010.

Borradori G., Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jurgenem Habermasa i Jacques'em Derridą, przeł. A. Karalus, M. Kilanowski, B. Orlewski, red. A. Szahaj, Warszawa 2008.

Dupeyrix A., Zrozumieć Habermasa, przeł. M. N. Wróblewska, Warszawa 2013.

Habermas J., Europę ogarnia pośmiertny bezwład, 27.09.2008, http://www.newsweek.pl/europe-ogarnia-posmiertny-bezwlad,43880,1,1.html [dostęp: 12.12.2015].

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.

Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, przeł. B. Markiewicz, Warszawa 1993.

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2003.

Habermas J., Rawls’ Politischer Liberalismus. Replik auf die Wiederaufnahme einer Diskussion, [w:] Tegoż, Nachmetaphysisches Denken II, Berlin 2012.

Habermas J., Rzecz o kondycji i ustroju Europy, Łódź 2014.

Habermas J., Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009.

Habermas, Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t. 1, przeł. A. M. Kaniowski, przekład przejrzał M. J. Siemek, Warszawa 1999.

Maślanka T., Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jurgena Habermasa, Warszawa 2011.

Schnadelbach H., Próba rehabilitacji animal rationale, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.

Sepczyńska D., Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss – Rawls – Habermas, Kraków 2015.

Szahaj A., Jakubowski M. N. , Filozofia polityki, Warszawa 2008.

Wąsiewski G., Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jurgena Habermasa. W kręgu poszukiwań modelu ustrojowego Unii Europejskiej, Toruń 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism