Czy strach przed przemocą może stanowić realną podstawę porządku politycznego? Rozmyślania śladami T. Hobbesa

Anna Szklarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.004

Abstrakt


In the article, inspired by philosophy of politics of Thomas Hobbes, the author discusses the issue of the foundations of social order and the meaning of violence legitimized by state apparatus which is used to stabilize and protect the state. Human, according to Hobbes, by seeking shelter from chaos and violence falls into embrace of authority which constitutes a type of violence sanctioned by means of law. But is another perspective possible?


Słowa kluczowe


Hobbes; przemoc; umowa społeczna; Lewiatan; władza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


D. Baumgold, Hobbe’s Political Theory, Cambridge 1988.

L. Berns, Thomas Hobbes, [w:] Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2012.

K.C. Brown (red.), Hobbes Studies, Oxford 1965.

G. Davy, Thomas Hobbes et J.J. Rousseau, Oxford 1993.

J. Dunn, The Political Thought of John Locke, Cambridge 1969.

J. Filek, Życie, etyka, inni, Kraków 2010.

D. Gauthier, The Logic of Leviathan: The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes, Oxford 1978.

T. Hobbes, Elementy filozofii, t. II, Warszawa 1956.

T. Hobbes, Leviathan, London: Crooke 1651.

T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 2005.

B. Hindess, Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa – Wrocław 1999.

M.H. Lessnoff, Social Contract, London 1986.

G. Mann, Ludzie myśli, ludzie władzy, historia, Kraków 1997.

S. Mintz, The Hunting of Leviathan, Cambridge 1970.

R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999.

M. Oakeshott, Hobbes on Civil Association, Oxford 1975.

R. Safranski, Zło. Dramat wolności, Aletheia, Warszawa 2013.

C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa, Warszawa 2008.

C. Schmitt, The State as Mechanism in Hobbes and Descartes, [w:] The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes. Meaning and Failure of a Political Symbol, London 1996.

G. L. Seidler, Myśl polityczna czasów nowożytnych, Kraków 1972.

T. Sorell, Hobbes, London/ New York 1991.

L. Strauss, The Political Philosophy of Hobbes. Its Basis and Its Genesis, Chicago 1959.

A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a sprawa polska, Warszawa 2006.

R. Tokarczyk, Hobbes. Zarys żywota i myśli, Lublin 1998.

Św. Tomasz z Akwinu, O władzy [w:] tenże, Dzieła wybrane, Poznań 1984.

W. Wudel, Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa, Warszawa 1971.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism