Hobbesian anatomy of human rationality

Marcin Mazurek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.003

Abstrakt


The aim of the article is to use the perspective of classical psychoanalysis to show the coherence of the Hobbesian theory of socialization. The main points of this theory, the the state of nature, the law of nature, and the social covenant will be highlighted from the perspective of the complex relationship between urge and public reason. This will allow to show the process of socialization as political disclosure and the mastering of innate, unchangeable, individual, egoistic urges. At the same time, Freudian science on the recognition of pathological conflicts and their conversion to normal conflicts will be used to analyze the state of nature as a politically pathological conflict and the social covenant as a political tool for constituting a normal conflict, which is an impulse for the social dynamics of reciprocity.


Słowa kluczowe


polityka; popędy; wojna; racjonalność; moc; egoizm; stan natury; prawo naturalne; uspołecznienie; umowa społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sigmund Freud, Pisma społeczne, przeł. A. Ochocki, Marcin Poręba, Robert Reszke (red.), Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.

Sigmund Freud, Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 2000.

Sigmund Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki, PWN, Warszawa, 2002.

Thomas Hobbes, Elementy filozofii, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1956.

Thomas Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954.

John Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992.

Czesław Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.

Jerzy Reykowski, Freud i psychoanaliza, [w:] Bronisław Baczko (red.), Filozofia i socjologia XX w., Wiedza Powszechna, Warszawa 1962.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism