Krytyka demokracji w scholiach Nicolása Gómeza Dávili

Mateusz Kofin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2016.035

Abstrakt


Artykuł przedstawia krytykę demokracji oraz jej fundamentalnych założeń jak zasada suwerenności ludu (narodu), idea równości, trójpodział władzy oraz mechanizm wyłaniania rządzących jakim są wybory, prezentowaną przez kolumbijskiego reakcjonistę Nicolasa Gómeza Dávile w jego licznych scholiach.  


Słowa kluczowe


Krytyka demokracji, Nicolás Gómez Dávila, edukacja, filozofia, polityczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartyzel J., Śmiertelny bóg demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach, Warszawa 2009.

W. Buchner, Demokratyczna dewaluacja polityczności, „Horyzonty Polityki”, 2(2)/2011, s. 67 - 87.

Eckhardt A., Eckhardt K., Demokratyczna koncepcja państwowości – wybrane problemy krytyki z pozycji doktryny konserwatywnej i empirii ekonomicznej [w:] Państwo – koncepcje, zadania, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, z. II, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008, s. 216 - 233.

Gómez Dávila N., Następne scholia do tekstu implicite, przekł. K. Urbanek, Furta Sacra, Warszawa 2006.

Gómez Dávila N., Na straconym posterunku, przekł. T. Gabiś, Bielsko – Biała 2004.

Gómez Dávila N., Nowe scholia do tekstu implicite. Tom I, przekł. K. Urbanek, Furta Sacra, Warszawa 2007.

Gómez Dávila N., Nowe scholia do tekstu implicite. Tom II, przekł. K. Urbanek, Furta Sacra, Warszawa 2009.

Kołakowski L., Wykłady o filozofii średniowiecznej, Warszawa 1956.

Kołatek R., Reakcyjna koncepcja prawa i państwa u Nicolása Gómeza Dávili, [w:] B. Obidzińska, K. Urbanek (red.), Między sceptycyzmem a wiarą Nicolás Gómez Dávila i jego dzieło, Furta Sacra, Warszawa 2008, s. 173 – 183.

Michalkiewicz S., Pod sztandarem reakcji, [w:] Na straconym posterunku, przekł. T. Gabiś, Bielsko – Biała 2004.

Schmitt C., Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przekł. M.A. Cichocki, Znak, Kraków 2000.

Stodolak S., Krótki szkic krytyki demokracji w dziele Nicolása Gómeza Dávili, [w:] B. Obidzińska, K. Urbanek (red.), Między sceptycyzmem a wiarą Nicolás Gómez Dávila i jego dzieło, Furta Sacra, Warszawa 2008, s. 161 - 171.

Shamir I., Religijne korzenie liberalizmu, [w:] http://www.israelshamir.net/Polish/Polish9.htm, (dostęp 25.10.2016)

Wielomski A., Apokalipsa polityczna. Rozważania wokół pewnego scholium Nicolása Gómeza Dávili, „Pro Fide Rege et Lege”, Nr 1/(65), 2010.

Wielomski A., Rewolucja 1789 roku, „Najwyższy Czas”, Nr 30–31(1105–1106)/2011.

Wielomski A., Teologia polityczna Nicolása Gómeza Dávili, [w:] B. Obidzińska, K. Urbanek (red.), Między sceptycyzmem a wiarą Nicolás Gómez Dávila i jego dzieło, Furta Sacra, Warszawa 2008 s. 147 - 158.

Urbanek K., Delegat ludzkości do ważnych spraw. Nicolás Gómez Dávila w stulecie urodzin, [w:] http://www.furtasacra.pl/download/Delegat_ludzkosci.pdf, (dostęp 25.10.2016)

Urbanek K., Nicolás Gómez Dávila i demokracja, „Pro Fide Rege et Lege”, Nr 58/2007.

Urbanek K., Nicolás Gómez Dávila i jego krytyka demokracji, [w:] C. Kalita, A. Wielomski (red.), Krytycy demokracji, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny - Biała Podlaska, Arte, 2009.

Zakrzewski M., Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demokracji w świetle pism Mariana Zdziechowskiego i Nicolása Gómeza Dávili, [w:] K. Urbanek (red.), Oczyszczenie inteligencji Nicolás Gómez Dávila - myśliciel współczesny?, Furta Sacra, Warszawa 2010, s. 65 - 78.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism