Aktualność Carla Schmitta. PAWEŁ BAŁA, ADAM WIELOMSKI Carl Schmitt a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Studium przypadku ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – rola Prezydenta RP Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2008, ss. 59

Arkadiusz Meller

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.031

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


B. Borowik, „Pro Fide Rege et Lege” – pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, [w:] Z dziejów prasy konserwatywne. Przegląd tytułów, red. W. Mich, B. Borowik, Lublin 2009, s. 238–268.

R. Skarżyński, Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 231–253.

R. Skarżyński, Pomiędzy nacjonalizmem i prawdziwą rzeczywistością. Główne idee rewolucyjnego konserwatyzmu w Niemczech, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. XXI, s. 33–61.

R. Skarżyński, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Warszawa 1992.

R. Skarżyński, Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, Warszawa 1996.

M. Maciejewski, Ernst Jünger wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. XVI.

M. Maciejewski, Nazizm w koncepcjach politycznych Edgara Ernesta Junga (1923–1934), „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. XVII, s. 41–74; tenże, Niemieckie elity a hitleryzm, Wrocław 1994.

Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918–1933, oprac. W. Kunicki, Poznań 1999.

W. Kunicki, Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930–1998. Antologia tekstów, Wrocław 1999.

T. Gabiś, Karol Schmitt – walka z iluzjami, „Nowe Państwo” 1994, nr 11.

T. Gabiś, Konserwatywna rewolucja, „Fronda” 1997, nr 8, s. 105–130; „Literatura na Świecie” 1986, nr 9.

C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, Kraków 2000.

C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008.

A. Wielomski, Aksjologiczne fundamenty dyktatury u Carla Schmitta, „Pro Fide Rege et Lege” 2005, nr 2/3, s. 8–14.

A. Wielomski, Jezuickie pojęcie Tradycji katolickiej na Soborze Watykańskim, „Pro Fide Rege et Lege” 2009, nr 64, s. 3–23.

A. Wielomski, Schematy na temat nieomylności papieskiej z Soboru Watykańskiego I, „Pro Fide Rege et Lege” 2009, nr 64, s. 24–27.

P. Bała, A. Wielomski, Carl Schmitt a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Studium przypadku ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – rola Prezydenta RP, Warszawa 2008, s. 5.

V. Gasse, O co chodzi w nieomylności papieża? Fragment referatu w imieniu Deputacji Wiary dotyczący IV rozdziału konstytucji „Pasto Aeternus” (1870), przeł. A. Pyjor, „Pro Fide Rege et Lege” 2009, nr 64, s. 28–33.

F. Hettinger, Nieomylność Papieża (1876), „Pro Fide Rege et Lege” 2009, nr 64, s. 34–52.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism