Gelazjański model sprawowania władzy monarszej w Christianitas. Na marginesie koncepcji Roberta Filmera

Paweł Grela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.015

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


R. Filmer, Patriarcha. O naturalnej władzy królów, w tym numerze s. 4–5.

H. Rahner (red.), Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Warszawa 1986.

Łk 22:36–38, Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.

T. Dobrzeniecki, Teoria dwóch mieczy w programie sądu ostatecznego, „Rocznik Historii i Sztuki” 1995, t. XXI..

Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, przeł. T. Wnętrzak, Kraków 2007.

T. Wnętrzak, Konstantym Wielki w oczach Euzebiusza z Cezarei i w badaniach współczesnych historyków [w:] Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, przeł. T. Wnętrzak, Kraków 2007, s. 84.

D. E. Madejski, Complexio oppositiorum. Dioklecjańska tetrarchia „z łaski bogów” jako pierwowzór średniowiecznej monarchii „z łaski Bożej”, „Templum Novum” 2004, nr 1, s. 176.

M. Y. Perrin, Wizja chrześcijańskiego cesarstwa. Teologia polityczna i teologia historii, [w:] Historia chrześcijaństwa, red. A. Corbin, przeł. A. Kocot, Kraków 2009, s. 48.

T. Molnar, Pałac, Kościół i społeczeństwo cywilne, „Fronda” 2001, nr 25/26, s. 169.

E. H. Kantorowicz, Dwa ciała króla, Warszawa 2007, s. 360.

J. Bartyzel, Autorytet, http://metapedia.konserwatyzm.pl/wiki/Autorytet#.22Dwa_ miecze.22, [dostęp: 8.06.2010].

J. Bartyzel, „Dwa miecze”. Relacja Kościół–Państwo w tradycyjnym nauczaniu i w historii Christianitas, „Zawsze Wierni” 2003, nr 3, s. 30.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism