Patriarcha. O naturalnej władzy królów [fragmenty]

Robert Filmer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.014

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Polityka.

Arystoteles, Etyka nikomachejska.

Platon, Polityk.

Platon, Państwo.

Plutarch, Żywoty równoległe.

Plutarch, Cztery żywoty, przeł. M. Bro- żek, Warszawa 1954.

Polibiusz, Dzieje, Ks. VI, 5.

F. Suarez, De legibus, ks. 3, r. 2.

J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, ks. I, rozdział 2.

R. Bellarmin, De Romano Pontifice, ks. I, rozdział 2.

R. Bellarmin, De Romane Pontifice, ks. I, rozdział 3.

R. Hooker, Of the Lawes of Ecclesiastical Polity, ed. J. Keble, t. I, II, New York–Philadelphia 1844.

S. Algernon, Discourses Concerning Government, 1680.

J. Locke, Two Treatises of Government, 1680.

M. Brydon, The Evolving Reputation of Richard Hooker: An Examination of Responses, 1600–1714, Oxford 2006, s. 134–140.

Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2003.

James I, The Trew Law of Free Monarchies, [w:] The Political Works of James I, red. C. H. McIlwain, Cambridge Mass. 1918, s. 66.

James I, The Trew Law of Free Monarchies, s. 68–69.

J. Hayward, An Answer to the First Part of a Certaine Conference, London 1603.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism