Gdy prawo ustaje i wkracza siła… Stan wyjątkowy w myśli prawnopaństwowej Carla Schmitta

Mikołaj Rysiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.005

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


C. Schmitt, Dlaczego nie jestem legitymistą? Rzecz o prawie i sile, przeł. A. Wielomski, „Pro Fide Rege et Lege” 2010, nr 1, s. 43.

C. Schmitt, Recht und Macht, [w:] Carl Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Tübingen 1914.

P. Noack, Carl Schmitt: Eine Biographie, Berlin 1993.

A. Koenen, Der Fall Carl Schmitt: Sein Aufstieg zum „Kronjuristen” des Dritten Reiches, Darmstadt 1995.

F. Ryszka, Carl Schmitt w nauce prawa i polityki XX w., [w:] F. Ryszka, Historia – Polityka – Państwo. Wybór studiów, t. I, Toruń 2002, s. 331–341.

J. Binder, Der autoritäre Staat, „Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur”, Band XXII, Heft. 2, Tübingen 1933.

C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. A. Cichocki, Kraków 2000.

K. Grzybowski, Dyktatura Prezydenta Rzeszy. Studjum nad art. 48, ust. II Konstytucji Weimarskiej i rozwojem państwa autorytatywnego w Niemczech, Kraków 1934, s. 63.

C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souverä- nitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin 1994.

M. Rysiewicz, Carl Schmitt i istota polityki. Rekonstrukcja podstawowych założeń, analiza, próba interpretacji, [w:] Nauki Polityczne 4. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ, red. J. Brola, M. Pawlak, F. Pigan, M. Rysiewicz, Kraków 2007, s. 27–42.

M. Lilla, Lekkomyślny umysł. Intelektualiści w polityce, przeł. J. Margański, Warszawa 2005, s. 52.

L. Strauss, Uwagi do „Pojęcia polityczności” Carla Schmitta, przeł. P. Graczyk, B. Kuźniarz, „Kronos” 2008, nr 3, s. 58–73.

P. Kaczorowski, My i Oni. Państwo jako jedność polityczna. Filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej, Warszawa 1998, s. 49–52.

G. Sartori, Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994.

F. Ryszka, Polityka i wojna. Świadomość potoczna a teorie XX wieku, Warszawa 1975.

T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. C. Znamierowski, wstęp J. C. A. Gaskin, Warszawa 2005.

C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008.

R. Skarzyński, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Warszawa 1992, s. 65–71.

B. Łagowski, Filozofia rewolucji czy filozofia pań- stwa?, [w:] B. Łagowski, Pochwała politycznej bierności, Elbląg 2008, s. 138–156.

Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Wrocław 2004, s. 266–271.

G. Groeger, Dyktatura ex lege, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1929, r. 9, z. 1, s. 69.

J. Bartyzel, „Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815–2000, Kraków 2006, s. 351–381.

C. Schmitt, Legalität und Legitimität, München 1932.

K. W. Kumaniecki, Nadzwyczajne urzędy (z prawniczych rozmyślań nad dyktaturą), Kraków 1928.

J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej, przeł. Z. Izdebski, Warszawa 1958, s. 304–306.

K. Grzybowski, Od dyktatury ku kompromisowi konstytucyjnemu, Kraków 1930.

C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Berlin 1996.

F. Ryszka, Stan wojenny 1981. Decyzja, [w:] F. Ryszka, Historia – Polityka – Państwo. Wybór studiów, t. II, Toruń 2002, s. 269–274.

C. Schmitt, Verfassungslehre, München 1928, s. 208, cyt. za: K. Grzybowski, Niemcy hitlerowskie, Kraków 1934, s. 45.

H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, przeł. S. Łukomski, Warszawa 1996.

M. Oakeshott, Racjonalizm w polityce [w:] M. Oakeshott, Wieża Babel i inne eseje, przeł. A. Lipszyc, Ł. Sommer, M. Szczubiałka, Warszawa 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism