Od Sokratesa do Lenina. Georges Sorel i proble matyka przemocy w polityce

Michał Jacek Czarnecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.002

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


W. Hanasz, G. Zalejko, Przemoc: między destrukcją a kreacją, [w:] Przemoc. W poszukiwaniu interpretacji, red. W. Hanasz, G. Zalejko, Toruń 1991, s. 7–8.

G. Sorel, Złudzenia postępu, przeł. E. Reiter, Kraków 1912; tenże, O sztuce, religii, filozofii, przeł. M. Rudnicki, Lwów 1913.

S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej, Lwów 1910.

S. Brzozowski, Pamiętnik, Warszawa 2000.

K. Wyka, Jerzy Sorel, Warszawa 1935.

G. Sorel, Strajk proletariacki, „Colloquia Communia” 1983, nr 1, s. 59–81.

H. S. Jones, Georges Sorel, [w:] Encyclopedia of nineteenth-century thought, red. G. Clayes, London–New York 2005, s. 615–618.

L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. II, Rozwój, Poznań, s. 187–189.

I. Berlin, Pod prąd. Eseje z historii idei, red. H. Hardy, przeł. T. Bieroń, Poznań, s. 414– 417.

G. Sorel, Reflections on Violence, red. J. Jennings, Cambridge 2004.

Z. Sternhell, M. Sznajder, M. Asheri, The Birth of Fascist Ideology. From Cultural Rebellion to Political Revoution, przeł. D. Maisel, Princeton 1994, s. 39–40.

J. J. Roth, Revolution and Morale in Modern French Thought: Sorel and the Sorelians, „French Historical Studies” 1963, nr 2, s. 210.

M. Curtis, Three against the Republic. Sorel, Barrès, Maurass, Princeton 1959.

J. H. Meisel, A Premature Fascist? Sorel and Mussolini, „The Western Political Quarterly” 1950, nr 1, s. 14.

J. Jennings, Syndicalism in France: A Study of Ideas, London 1990.

J. J. Hamilton, Georges Sorel and the Inconsistencies of a Bergsonian Marxism, “Political Theory”, nr 3, August 1973, s. 329-340.

J. Burnham, The Machiavellians. Defenders of Freedom, New York 1943, szcz. s. 119-132.

N. Wood, Some Reflections on Sorel and Machiavelli, „Political Science Quarterly”, nr 1, March 1968, s. 76-91.

M. Marleau-Ponty, Humanizm i terror, przeł. J. Migasiński, [w:] Marksizm XX wieku, red. M. J. Siemek, J. Dobierzewski, t. II, Warszawa, 1990, s. 235–259.

H. Arendt, O rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003; taż, O przemocy, przeł. A. Łagodzka, [w:] tejże, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa 1999.

J. Derrida, Force de loi, Galilée 1994.

M. Robespierre, Virtue and Terror, wstęp S. Žižek, oprac. J. Ducange, London 2006.

S. Žižek, Robbespierre, czyli „Boska przemoc” terroru, przeł. J. Kutyła, „Krytyka Polityczna” 2007, nr 13, s. 244–269.

W. Lenin, Rewolucja u bram. Pisma Lenina roku 1917, oprac. S. Žižek, przeł. J. Kutyła, Kraków 2007.

S. Žižek, On violence. Six Sideways Reflections, New York 2008.

S. Žižek, W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Warszawa 2008.

G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa 2008.

G. Agamben, Stan wyjątkowy. Homo sacer II, 1, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2008.

G. Agamben, Co zostało z Auschwitz: archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.

E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, przeł. S. Królak, Wrocław 2007.

E. Laclau, Emancypacje, red. L. Koczanowicz, A. Orzechowski, Wrocław 2004.

Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, przeł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wrocław 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism