Akcja Wyborcza „Solidarność” – prawica zjednoczona, prawica rozbita

Arkadiusz Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.008

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Antoszewski, Prawica, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004, s. 339.

M. Migalski, Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego, w: M. Mazur, M. Migalski, W. Wojtasik, Polski system partyjny, Warszawa 2006, s. 56–78.

W. Wojtasik, Status prawny partii politycznych w Polsce, w: M. Mazur, M. Migalski,

W. Jednaka, Wybory parlamentarne 1989–2001, w: Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002, s. 90.

A. Dudek, Wystąpienie podczas konferencji Prawica w Polsce 1989-2005, w: Prawica w Polsce 1989–2005, red. M. Migalski, Katowice 2005, s. 8–11.

M. Migalski, Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego, s. 69–70.

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007, s. 268–269.

R. Terlecki, Prawa wolna, w: Spór o Polskę, red. P. Śpiewak, s. 279.

E. Dubertowa, Od drużyny Lecha Wałęsy do Akcji Wyborczej Solidarność, Poznań 2005, s. 67–68.

K. M. Ujazdowski, Prawica dla wszystkich, Warszawa 1995, s. 18.

M. Migalski, Polska, w: Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. tenże, Sosnowiec 2005, s. 226.

K. A. Paszkiewicz, Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych, w: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. taż, Wrocław 2004, s. 240.

B. Sawicka, Ruch dla Rzeczypospolitej-Obóz Patriotyczny, w: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, s. 121, 124.

K. A. Paszkiewicz, Przymierze dla Polski, w: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, s. 238.

K. Knyżewski, Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Warszawa 1998, s. 120–121.

L. Graniszewski, Akcja Wyborcza Solidarność – sojusz prawicy demokratycznej, w: Wybory’97. Partie i programy wyborcze, s. 60.

M. Krzaklewski, Fragment książki M. Krzaklewski, Czas na Akcję. Marian Krzaklewski w rozmowie z Maciejem Łętowskim i Piotrem Zarembą, „Tygodnik AWS” 1997, nr 37, s. 10.

B. Sawicka, Konfederacja Polski Niepodległej – Ojczyzna (Obóz Patriotyczny), w: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, s. 39.

K. A. Paszkiewicz, Akcja Wyborcza „Solidarność”, w: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, s. 224.

W. Załuska, Wysokie prezydium, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 89, s. 4.

Program Akcji Wyborczej Solidarność, w: Wybory 1997. Partie i ich programy, red. I. Składkowska, Warszawa 2004, s. 102.

M. Krzaklewski, 21 postulatów w XXI wiek, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 211, s. 22.

W. Załuska, Federacja to pułapka. Rozmowa z Kazimierzem M. Ujazdowskim, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 269, s. 6.

W. Załuska, Prawica bez balastu. Rozmowa z Aleksandrem Hallem, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 236, s. 7.

K. Paszkiewicz, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, w: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, s. 173.

A. Hall, Stało się, „Przegląd Konserwatywny” 1997, s. 5.

W. Załuska, Gdybym ja miał trzy nogi, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 20, s. 7.

M. D. Zdort, O jedną partię mniej, „Rzeczpospolita” 1999, nr 27, s. 2.

M. D. Zdort, Konserwatyści bliscy zjednoczenia, „Rzeczpospolita” 1998, nr 258, s. 3; W. Załuska, A rokoszan pędzić, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 44, s. 6.

K. A. Paszkiewicz, Porozumienie Centrum, w: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, s. 106–107.

M.D. Zdort, O jedną partię mniej, „Rzeczpospolita” 1999, nr 27, s. 2.

W. Załuska, Superprezydium Akcji, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 55, s. 6.

W. Załuska, Ile komu władzy w AWS, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 149, s. 6.

W. Załuska, Koalicja pięciu formacji, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 154, s. 4.

R. Kalukin, W. Załuska, Pięciu udziałowców Akcji, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 176, s. 4.

W. Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004, s. 183.

D. Kawa, J. Marszłałek-Kawa, Rząd Jerzego Buzka, w: Rządy koalicyjne w III RP, red. M. Chmaj, Olsztyn 2006, s. 194.

K. Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej w latach 1989–2001: skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Toruń 2006, s. 85–91.

G. Rydlewski, Rządzenie koalicyjne w Polsce, Warszawa 2000, s. 45–64.

W. Załuska, Prezydium przewodniczącego, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 243, s. 4.

W Załuska Tak jak nie, nie jak tak, „Gazeta” 2000, nr 118, s. 4.

Wojciech Załuska, Federacja Płażyńskiego, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 269, s. 3.

W. Załuska, Federacja o Federacji, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 285, s. 5.

D. Wielowiejska, Chęć jedności, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 300, s. 3.

W. Załuska, Rozdarte SKL, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 12, s. 6.

W. Załuska, Z AWS nic nie będzie, rozmowa z Aleksandrem Hallem, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 10, s. 5; W. Załuska, Myślę o nich ciepło, ale sukcesu nie będzie, rozmowa z Janem M. Rokitą, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 12, s. 6.

W. Załuska, Przepołowieni, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 24, s. 5.

M.D. Zdort, SKL odchodzi z AWS, „Rzeczpospolita” 2001, nr 66, s. 6.

M. D. Zdort, Dalsze przetasowania w AWS, „Rzeczpospolita” 2001, nr 28, s. 3.

K. A. Paszkiewicz, Przymierze Prawicy, w: Partie i koalicje polityczne w Polsce, s. 118.

K. A. Paszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, w: Partie i koalicje polityczne w Polsce, s. 112.

M. D. Zdort, Dwie prawice, „Rzeczpospolita” 2001, nr 117, s. 3.

M. D, Zdort, Bracia Kaczyńscy ruszają do Sejmu, „Rzeczpospolita” 2001, nr 134, s. 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism