O transformacji i konsolidacji – spojrzenie krytyczne

Mateusz Trawiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.002

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Staniszkis, W poszukiwaniu paradygmatu transformacji, w: W poszukiwaniu paradygmatu transformacji, Warszawa 1994, s. 5–34.

J. Szacki, Nauki społeczne wobec wielkiej zmiany, w: Zmiana społeczna, red. J. Kurczewska, Warszawa 1999.

R. Sojak, D. Wicenty, Zagubiona rzeczywistość: o społecznym konstruowaniu niewiedzy, Warszawa 2005.

N. Guilhot, P. C. Schmitter, Od transformacji do konsolidacji. Retrospektywny przegląd studiów przypadku demokratyzacji, przeł. A. Owczarz, „Dialogi Polityczne” 2009, nr 11, s. 18.

P. Bourdieu, Loic J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.

P. Bourdieu, In Other Words, Cambridge 1990.

P. Bourdieu, Homo Academicus, Stanford 1988.

P. Bourdieu, The Social Structures Of The Economy, Cambridge 2000.

L. Kolarska-Bobińska, Kłopoty z demokracją, „Europa” dodatek do gazety „Dziennik. Polska, Europa, Świat” 2007, nr 15 s. 8–9.

J. Nocoń, Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2004.

W. Hładkiewicz, Ewolucja i zróżnicowanie polskich elit politycznych, w: Piętnaście lat doświadczeń polskiej transformacji, red. W. Hładkiewicz, M. Szczerbiński, Zielona Góra 2004.

TS, Liechtenstein, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 66, s. 13.

G. J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, 1971, [http://faculty.msb.edu/murphydd/cric/readings/Stigler--Th%20of%20Econ%20Regulation%201971.pdf; dostęp: 8 czerwca 2009].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism