Kultura organizacji według Łukasza Sułkowskiego, Łukasz Sułkowski, Kulturowa zmiennośd organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, ss. 192.

Przemysław Baciak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2007.018

Abstrakt


Brak

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism